(เลขประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล)
จำนวนผู้เยี่ยมชม
25930
 
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
str108@hotmail.com หรือ kamphaengphet@moi.go.th โทร. 055-705004-7 โทรสาร 055-705099