แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดหางาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
 
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการจัดงานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และพิธีการ กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก