ค้นหา
All News Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
ภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร Click
ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย Click
ครม.อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูง Click
ครม.มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ Click
ครม.รับทราบ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ Click
รถไฟทางคู่สายใหม่ บ้านไผ่ - นครพนม Click
ร่าง ประกาศ คกก.นโยบายเบขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Click
ครม.อนุมัติหลักการร่าง กฎกระทรวง (กัญชาในกลุ่ม 7 ประเภท) Click
ครม.รับทราบผลการตรวจสอบยืนยันความก้าวหน้า ของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทย Click
นายกฯ พอใจระดับประสิทธิผล ICAO Click
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ Click
สรุปภาพรวมสถานกาณณ์น้ำประเทศไทย Click
ภูพานน้อย จ.หนองบัวลำภู Click
เลิกบุหรี่ ได้ผลดีทันตาเห็น Click
ICAO ยืนยัน ไทยปลดธงแดง Click
ครม.รับทราบรายงานผลการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย และคณะกรรมาธิการยุโรป Click
กรมศุลกากร เผยแลจัดเก็บรายได้ เพิ่มขึ้น Click
ครม.รับทราบ รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา Click
อนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ Click
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ Click
ครม.อนุมัติ การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล Click
ครม.อนุมัติ รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน Click
ครม.รับทราบ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน - สหภาพยุโรป Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถโดยสารฟรี Click
พระธาตุ จ.นครพนม Click
ยุงลาย กับ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย Click
พรบ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ Click
ครม. รับทราบการขอความร่วมมือหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม Click
สรุป มติ ครม. เรื่องผลการดำเนินการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Click
ครม.รับทราบ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี อาเซียน - สหภาพยุโรป Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นรถโดยสารฟรี Click
เขาพนมสวาย จ.สุรินทร์ Click
คัดชื่อ คนหนีคดี พ้นทะเบียนบ้าน Click
คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง Click
อายุ 60 ปี รับรายการต่อ Click
มติ ครม. อนุมัติหลักการ ร่าง กฎกระทรวง กำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว Click
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา และไว้ทุกข์ 21 วัน Click
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม Click
ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา Click
ไข้เลือดออกอันตราย Click
การจ้างแรงงานเด็ก Click
ASEAN Thailand 2019 Click
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย Click
ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ ปลดหนี้เกษตรกร Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
วัดศรีคุณเมือง จ.เลย Click
กรมอนามัยเตือน อย่ากินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ Click
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าดเชยหากถูกเลิกจ้าง Click
แก้ไข พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อประชาชน Click
ครม.เห็นชอบการจัดหาที่ดินสำหรับงานต่อเติม ท่าอากาศยานแแม่สอด Click
วัดศรีคุณเมือง จ.เลย Click
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี Click
ครม.อนุมัติ หลักการร่างกฎ ก.พ. Click
ครม.อนุมัติการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากร Click
one transport for all 2019 Click
2 สถานีรถไฟฟ้า ส้ม - แดง เชื่อมอาคารผู้ป่วย รพ.ศิริราช Click
พระธาตุพนม จ.นครพนม Click
ครม. เห็นชอบ ต่อร่าง แถลงการณ์ผู้นำอาเซียน Click
ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พรก. ยกเว้นรัษฎากร Click
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จ.พิษณุโลก Click
ผีตาโขน Click
งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน 2562 Click
ลาคลอดได้เพิ่มอีก 8 วัน Click
ออกกำลังกายกลางแดด เสี่ยงโรงลมร้อน Click
ครม.กำหนดให้วันที่ 4 พ.ค. เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ Click
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรก.ออกตามความในประมวลรัษฎากร Click
ครม.อนุมัติทดลองเปิดด่านสะเดา Click
การเดินรถไฟร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชา Click
ครม.เห็นชอบ MOU ระหว่าง CDO และ JBIC Click
สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม Click
ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินรายการเงินอุดหนุน Click
นายกตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยชุมชนคลองเตย Click
นายกตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยชุมชนคลองเตย Click
วนอุทยานบัวบาน จ.หนองบัวลำภู Click
พนักงานขับรถ หรือ พนักงานเก็บค่าโดยสาร มีพฤติกรรไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่ มีความผิด Click
กินหมูดิบเสี่ยงไข้หูดับ Click
ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาได้หรือไม่ Click
กัญชาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้จริงหรือไม่ Click
กัญชายังคงเป็นยาเสพติด Click
ครม.รับทราบความคืบหน้า โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ Click
ครม.เห็นชอบหลักการร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุม ครม.ประชาสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน Click
มติ ครม. เห็นชอบการจัดตั้งศุนย์สมาคมแห่งอาเซียน เพื่อผู้สูงอายุฯ Click
ภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร Click
ข่มขืน - รุมโทรมเด็กเจอโทษหนัก Click
โรคไข้เลือดออก Click
ครม.รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ Click
6 มาตรการลดหย่อนภาษี Click
วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร Click
ขวดน้ำอัดลมระเบิดใส่หน้า ผู้เสียหายฟ้องร้องได้ Click
ใส่บาตรสร้างบุญ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค NCDs Click
ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดันภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน Click
ครม.รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศ Click
ครม.อนุมึัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร Click
วันวิสาขบูชา Click
เมาแล้วขับรถชนผู้อื่นมีโทษทั้งปรับทั้งจำ Click
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง Click
ครม.เห็นชอบร่าง กฎกระทรวง รับฟังความเห็นประชาชน โครงการระบบการขนส่งก๊าซะรรมชาติทางท่อ Click
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก Click
คติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา Click
รัฐบาลเห็นชอบ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม Click
อัศจรรย์แท่งน้ำโขง สามพันโบก จ.อุบลราชธานี Click
ดื่มเหล้า ภายในวัดมีความผิด Click
3 ข้อควรจำ ป้องกันการลืมเด็กบนรถ Click
ครม.ต่ออายุมาตรการภาษี Click
ไทย อันดับ 4 ตลาดมีตติ้งเอเชีย Click
ร่าง พรก. ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร Click
นายกฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย 2 Click
นายกฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย Click
หลวงพ่อพระใส จ.หนองคาย Click
จ.พะเยา แก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่อง Click
จ.เชียงใหม่ แก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง Click
จ.ลำพูน ฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
จ.ตากดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันต่อเนื่อง Click
ครม.เห็นชอบและอนุมัติ มาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม Click
ครม.เห็นชอบ การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน Click
มาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ Click
ครม.ประกาศ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการ Click
ขอเชิญชม เทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา 2562 Click
ไม่ไปแจ้งดำเนินคดี ระวังจะหมดอายุความ Click
อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี Click
จ.น่าน ฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ Click
จ.เชียงราย ร่วมกับ มทบ.32 ทน.ลำปาง การท่าอากาศยานลำปาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน Click
จ.ลำปาง แก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่อง Click
จ.เชียงใหม่ มีฝนตก ทำให้สภาพอากาศดีขึ้น Click
ครม. อนุมัติ หลักการร่าง พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้ตั้งสำนักงาน คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ Click
มติ ครม. ปฏิญญาว่าด้วยมาตรฐานที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่าง หญิงชาย Click
ครม.เห็นชอบให้ บ.พิทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซสินภูฮ่อม Click
รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำพร้อมสั่งห้ามฉวยโอกาสกดราคาเกษตรกร Click
ทะเลหมอกริมโขง ภูห้วยอีสัน หนองคาย Click
สุมหัวฆ่าเหา Click
หลักสำคัญในการทำสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย Click
ลดค่าโอน จดจำนอง บ้านไม่เกินล้าน เหลือร้อยละ 0.01 Click
ครม.อนุมัติให้ สช. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Click
ครม.ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 Click
ครม.อนุมัติก่อสร้างรันเวย์ 3 Click
วัดอรัญญบรรพต Click
เมาแล้วขับ ถูกจับแน่ Click
3 ข้อ ป้องกันการลืมเด็กบนรถ Click
4 มาตรการ อุดหนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม Click
ครม. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร Click
ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด Click
ทะเลหมอกเชียงคาน ภูทอก จ.เลย Click
สุนัขสร้างความเดือดร้อน เจ้าของอาจได้รับโทษ Click
สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์ Click
ไทยครองแชมป์ อันดับสอง จุดหมายปลายทางยอดนิยม Click
ครม.รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Click
ครม.อนุมัติ แผนความร่วมมือระหว่าง ไทย - สถาบันแห่งอาเซียน Click
มติ ครม. เห็นชอบต่อร่างเอกสารรายงานการประจชุมประจำปีของหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงประเทศสมาชิก BIMSTEC ครั้งที่ 3 Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
หอดูดาวเแลิมพระเกียรติฯ จ.นครราชสีมา Click
จ.ลำพูน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด อย่างต่อเนื่อง Click
จ.น่าน แก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง Click
จ.เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ Click
จ.เชียงใหม่ ค่า PM 2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.แพร่ Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด จ.พะเยา Click
จ.ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
จ.ตาก เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
กระทรวงแรงงานเตือน !!! ต้องไปทำงานในสาธารัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย Click
ASEAN + 3 Click
ครม.เห็นชอบ ร่างแผนการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา Click
ครม.อนุมัติขยายเวลาวีซ่า 6 เดือน Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร Click
จ.แม่ฮ่องสอน ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ Click
ครม.รับทราบ องค์ประกอบผู้แทนไทย Click
ครม. อนุมัติ ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 Click
ครม.เห็นชอบให้การทบทวนมติ คสช. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
มาตรการพยุงเศรษฐกิจปี 2562 Click
เปิดเทอมนี้ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือผู้ปกครอง Click
งานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร Click
จ.น่าน เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 Click
จ.แพร่ แก้ไขปัญหาฝุ่น อย่างต่อเนื่อง Click
จ.พะเยา เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
การแก้ไขปัญหา PM 2.5 จ.ลำปาง Click
เชียงราย แก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง Click
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) Click
ครม.เห็นชอบรายชื่อประเทศคู่เจรจาของไทย Click
มาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 62 Click
มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม Click
ป้องกันภัยจากแสงแดด Click
จ.แม่ฮ่องสอน ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อความชื้นในอากาศ Click
จ.ตาก เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง Click
จ.น่าน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด Click
จ.เชียงราย แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง Click
ครม.เห็นชอบ หลักการร่างกฎกระทรวง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Click
ครม.เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการมีและใช้อาวุธปืน Click
กรุงเทพฯ ติดอันดับ 1 จุดหมายปลายทางของคนญี่ปุ่น Click
กกพ.ตรึงค่าไฟ 4 เดือน Click
ตามรอยโลกล้านปี พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา Click
ไม่ไปใช้สิทธิ ถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง Click
4 มาตรการ อุดหนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
จ.ลำพูน เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 Click
ปก.จังหวัดพะเยา เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
ครม.อนุมัติ 1.2 พันล้าน ช่วยภัยแล้ง Click
ครม.อนุมัติการจัดทำและลงนามร่างบันทึกความร่วมมือ ไทย - ลาว และจีน Click
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรก.จัดตั้งองค์การสวนสัตว์ Click
4 มาตรการ อุดหนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
ความร่วมมือ ไทย - กัมพูชา Click
สะพานมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา Click
พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ Click
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Click
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Click
โรคลมร้อน อันตรายที่ป้องกันได้ Click
ปภ.จ.แพร่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ Click
พระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ Click
พระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ Click
พระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ Click
พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ Click
พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ Click
พระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ Click
พระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ Click
พระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ Click
พระนามาภิไธย พระบรมราชินี Click
พระนามาภิไธย พระพันปีหลวง Click
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 Click
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Click
พระราชะิธีบรมราชาภิเษก 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท Click
พระวาลวชินี (อธิบาย) Click
พระวาลวชินี Click
ฉลองพระบาท (อธิบาย) Click
ฉลองพระบาท Click
ธารพระกร (อธิบาย) Click
ธารพระกร Click
พระแสงขรรค์ชัยศรี (อธิบาย) Click
พระแสงขรรค์ชัยศรี Click
พระมหาพิชัยมงกุฏ (อธิบาย) Click
พระมหาพิชัยมงกุฏ Click
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ (อธิบาย) Click
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสกลมารค Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พระราชพิธีเแลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ Click
เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร Click
การยิงปืนใหญ่เอาฤกษ์เอาชัย ในพระราชพิธิบรมราชาภิเษก Click
ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลา มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ Click
ครม.รับทราบการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 61 - 70 Click
ครม.เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Click
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร Click
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท Click
ศิวาลัย Click
ฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ Click
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ Click
ครม.อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ Click
ครม.อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ Click
ครม. อนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศ Click
เวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่ 2 Click
การขยายความเชื่อมโยงของอาเซียนกับภูมิภาคและโลก Click
โครงการความเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ระหว่าง ไทย - ลาว - จีน Click
ความสัมพันธ์ไทย - จีน Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Click
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท Click
ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ Click
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท Click
รวบรวมระบบขนส่งสาธารณะของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Click
การอำนวยความสะดวกจุดจอดรถ 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shuttle Bus 11 เส้นทาง เข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Click
การบริการขนส่งสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และเรือโดยสารคลองแสนแสบ Click
การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ Click
การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) Click
การให้บริการขนส่งสาธารณะ ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที Click
การบริการขนส่งสาธารณะ รถ Shuttle Bus จำนวน 11 เส้นทาง ทั่วกรุงเทพมหานคร Click
ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท Click
รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท Click
เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
กรมการขนส่งทางบก ควบคุมการให้บริการของ รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ให้บริการเดินทางฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
รฟม. ให้บริการจอดรถฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
MRT เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
ขสมก. จัดรถโดยสาร ใฟ้บริการฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
ขสมก.จัดรถโดยสาร ให้บริการฟรี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
ขสมก.จัดรถโดยสาร 6 เส้นทาง ให้บริการฟรี Click
มาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 Click
การต่ออายุความตกลงประเทศเจ้าภาพ ไทย - สหประชาชาติ Click
ความมั่งคั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อภูมิภาคและต่อโลก Click
ความร่วมมือเส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟความเร็วสูง หนองคาย - เวียงจันทน์ Click
จีนพร้อมสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย Click
ไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมจีนกับประเทศ ACMECS และอาเซียน Click
มหาดไทยเชิญชวนทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Click
จ.เชียงใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด PM 2.5 Click
สถาปนาสมเด็จพระราชินี Click
จ.ลำปาง เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรมมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม Click
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ.แม่ฮ่องสอน Click
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะจาก ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้าร่วม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Click
ปภ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ Click
เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Click
ปภ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ Click
ประกาศปิดถนนกว่า 50 สาย รับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
จุดความร้อน จ.น่าน มีแนวโน้มลดลง Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คุณค่าและความงามของริ้วขบวน มองให้รู้ ดูให้เข้าใจ ใช้ให้เป็น แล้วจะเห็นคุณค่าและความงาม Click
จ.พะเยา แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองต่อเนื่อง Click
จ.แพร่ เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน Click
จ.พิจิตร ร่วมด้วยช่วยกัน Click
จิตอาสา ภัยพิบัติ จ.แพร่ Click
จิตอาสาภัยพิบัติ จงพิษณุโลก Click
กิจกรรมจิตอาสา แก้ปัญหาภัยพิบัติ จ.อุทัยธานี Click
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ.แพร่ Click
มาตรการพยุงเศรษบกิจช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
มาตรการพยุงเศรษบกิจในช่วงกลางปี 2562 Click
ครม.อนุมัติ ยกเลิก เก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า นักท่องเที่ยวชั่วคราว Click
รัฐปลดล็อก กฎหมายป่าไม้ ตัดไม้มีค่า ในที่ดินตัวเองได้ Click
เชื่อมั่น ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - จีน Click
ไทยให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน Click
เส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟความเร็วสูง หนองคาย - เวียงจันทน์ Click
หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง Click
ไทยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ Click
หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
พระปฐมบรมราชโองการ (ครั้งหลัง) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระปฐมบรมราชโองการ (ครั้งแรก) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว Click
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 (2) Click
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Click
จ.ลำพูน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด (PM 2.5) อย่างต่อเนื่อง Click
จิตอาสาภัยพิบัติ จ.เชียงใหม่ Click
จ.แม่ฮ่องสอน เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่อง Click
การแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ Click
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.ตาก Click
ร่วมใจจิตอาสา แก้ปัญหาภัยพิบัติ จ.แม่ฮ่องสอน Click
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ Click
จ.เชียงใหม่ เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ Click
ครม. เห็นชอบ ร่างปฎิญญาโดฮา ของการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเซีย ครั้งที่ 16 Click
มติ ครม. อนุมัติหลักการร่าง พรก. กำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่ง Click
ไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างจีน Click
ไทยต้องการเห็นอาเซียน จีน และมิตรประเทศ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด Click
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช หมู่พระมหามณเฑียร Click
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร Click
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล Click
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เฉลิมพระราชมณเฑียรเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ Click
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม ช่วงแรก Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Click
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Click
นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Click
นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง Click
สถานที่สำคํยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ Click
พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Click
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Click
จุดความร้อนที่เชียงรายลดลง Click
จ.แพร่ ป้องกันหมอกควันไฟป่า Click
จ.ลำปาง ร่วมกันดับไฟป่า Click
จ.พะเยา ร่วมกับส่วนราชการ และ อปท. ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน Click
ผวจ. 9 จังหวัด ภาคเหนือ ป้องกันแก้ไขฝุ่นพิษฟุ้งเมือง Click
คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก Click
ผลงาน 11 โครงการรัฐ Click
มติ ครม. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลม Click
นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน Click
รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Click
นายกรัฐมนตรีหารือกับนายกรัฐมนตรีจีน Click
นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมระดับสูง Click
พระปฐมบรมราชโองการ Click
พระปฐมบรมราชโองการ Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน Click
มณฑปพระกระยาสนาน Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
จ.แพร่ เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
จิตอาสาภัยพิบัติ จ.อุทัยธานี Click
จ.ตาก ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.เชียงราย Click
จ.เชียงใหม่ แก้ไขปัญหา PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง Click
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ Click
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน Click
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด PM 2.5 จ.แม่ฮ่องสอน Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออกละเอียด PM 2.5 จ.น่าน Click
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.แม่สอด จ.ตาก Click
ปภ.จ.พะเยา และหน่วยงานในพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
ครม.อนุมัติ เชื่อมรถไฟความเร็วสูง หนองคาย - เวียงจันทร์ Click
มติ ครม. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลม Click
นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน Click
มติ ครม. เห็นชอบ ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและให้ออกจากตำแหน่ง Click
พระราชพิธิบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน Click
ความร่วมมือไทย - จีน พัฒนาเส้นทางสายไหม Click
รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน Click
ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย การบริหารระบบการเตือนภัยพิบยัติแห่งชาติ Click
พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
มหาดไทยขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Click
พระบาทสมเด็จพระพำุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Click
นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมระดับสูง Click
เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดน Click
สะพานมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท Click
กองแก้วจินดา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ.แม่ฮ่องสอน Click
จ.เชียงใหม่ พร้อมรับมือฝุ่น PM 2.5 Click
จ.ตาก เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
จ.เชียงราย เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
จ.ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น Click
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จ.ลำปาง Click
ครม.เห็นชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม ไทย - จีน Click
การพัฒนาคมนาคมขนส่งทางราง ระหว่าง ไทย - กัมพูชา Click
รัฐบาลไทยยินดีมอบ รถไฟดีเซลราง จำนวน 4 คันแก่รัฐบาลกัมพูชา Click
สะพานฯ ไทย - กัมพูชา สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด Click
รัฐบาล เร่งรัดให้หน่วยงาน เริ่มต้นก่อสร้างด่านพรมแดนแห่งที่ 2 Click
กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานพร้อมกันทั่วประเทศ 29 เมษายน 2562 Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระที่นั่งไพศาลทักษิณ Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
รถไฟ ไทย - กัมพูชา Click
สิ่งของในห้องเช่าพังเสียหาย ใครต้องรับผิดชอบ Click
พื้นที่เล่นปลอดภัย ป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ Click
ประเทศไทย ประเทศที่เศรษฐกิจน่าเป็นห่วงน้อยที่สุด Click
ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
ร่วมด้วยช่วยกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.เชียงใหม่ Click
ร่วมใจ แก้ไข ภัยฝุ่นละออง จ.ลำปาง Click
จ.แพร่ เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
ครม.เห็นชอบ Roadmap จัดการขยะพลาสติก Click
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของ ไทย - กัมพูชา Click
การลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกัน Click
รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุน ความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ Click
สะพานมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา ส่งเสริมการค้า การลงทุน Click
สะพานมิตรภาพ ไทย - กัมพูชา Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ Click
พระราชะิธีจารึกพระสุพรรณบัฎ จารึกดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร Click
ความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา Click
ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา Click
สะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา Click
ผวานรากผสานเรา วัฒนธรรมน้อมน้ำใจให้ใกล้ชิด Click
ลักษณะของโครงการพัฒนาทางหลวง Click
สะพานสัญลักษณ์แห่งสัมพันธภาพที่ยั่งยืน Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระที่นั่งภัทรบิฐ Click
ทางสายใหม่สร้างใจแน่นแฟ้น Click
ทางสายใหม่สร้างใจแน่นแฟ้น (ลำดับความเป็นมาโครงการ) Click
ฮีทส"ตรก Click
ภาวะฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อน อีทสโตรก Click
ปภ.จ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่นหมอกน้ำ/โฟม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด จ.น่าน Click
จ.ลำปาง เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 อ.เมือง และ อ.แม่เมาะ Click
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาถึงแล้ว Click
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินขบวนใหม่ไม่มีถอดเบาะนั่งแล้ว Click
ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 Click
นายกรัฐมตรีและนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ Click
1 ปี พื้นที่ป่าไม้เพิ่ม 3.3 แสนไร่ Click
ความร่วมมือสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา Click
นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชา เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จสะพานมิตรภาพ ไทย-กัมพูชา Click
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จการคมนาคมขนส่ง ไทย - กัมพูชา Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 จารึกพระสุพรรณบัฎ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฎพระบรมวงศ์ Click
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท Click
บ้านนกเขาตรอกโรงยา Click
ฮีทสโตรก 6 กลุ่มเสี่ยง Click
อากาศร้อนจัด โรคลมแดด Click
6 กลุ่มเสี่ยง ฮีทสโตรก Click
โรคฮีทสโตรก Click
จ.ลำพูน เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
จ.พะเยา เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด Click
จ.แพร่ เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง Click
ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Click
ครม.ไฟเขียว ร่างความตกลงการเดินรถไฟไทย - กัมพูชา Click
ความร่วมมือเดินรถไฟร่วมไทย - กัมพูชา Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร Click
พระที่นั่งภัทรบิฐ Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ Click
จ.เชียงใหม่ เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด PM 2.5 Click
จ.แม่ฮ่องสอน เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.น่าน Click
จ.น่าน สู้หมอกควัน ลดปริมาณ ฝุ่นละอองในอากาศ Click
ดัชนีเสรีภาพสื่อปี 2562 Click
ครม.เห็นชอบ กรอบหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างไทย - กลุ่มธนาคารโลก ปี 62 - 65 Click
เตรียมเปิดเส้นทางเดินรถไฟ เชื่อมไทย - กัมพูชา Click
ครม.เห็นชอบ การจัดทำและลงนามร่างความตกลง การเดินรถไฟร่วมกันระหว่างไทย - กัมพูชา Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 หมู่พระมหามณเฑียร Click
พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
เกาะหลาเหลียง จ.ตรัง Click
ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟ ระวังถูกฟ้องหมดตัว Click
แม่สายฉีดพ่นละอองน้ำ Click
ร่วมใจแก้ไข ภัยฝุ่นละออง จ.เชียงราย Click
การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ (ท่าอากาศยานลำปาง) Click
ดับปัญหาฝุ่นละออง ท่าอากาศยานลำปาง Click
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง กรุงเทพมหานคร Click
มติ ครม. เรื่องการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ Click
ครม.รับทราบโครงการอ่านสร้างชาติ Click
สถานที่สำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Click
หอพระธาตุมณเฑียร Click
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติช้างต้น Click
แอพพลิเคชั่น I - Dee กระทรวงอุตสาหกรรม Click
โรงรับจำนำ กทม. ดอกเบี้ยต่ำ น้ำใจเด่น เน้นบริการ Click
ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน Click
การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.พะเยา Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.ตาก Click
ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.เชียงใหม่ Click
จิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดเพชรบูรณ์ Click
ครม.อนุมัติขยายเวลา โครงการจัดส่งนักศึกชาวไทยมุสลิมา จังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Click
ครม.รับทราบ การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฯ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ Click
วังนารายณ์ Click
สงกรานต์ขอนแก่น Human Wave ระยะยาวที่สุดในโลก Click
บุหรี่พิษร้ายทำลายหัวใจ Click
ประชาชนที่มี หนังสือ น.ส. 3 ก. และ น.ส.3 สามารถขอรับบริการออกโแนดได้ Click
DITP จับมือ สวก. ดันผลไม้นวัตกรรมสู่ตลาดโลก Click
ครม.อนุมัติหลักการให้ออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล Click
19 เมษายน 2562 แห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม Click
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ Click
โค้งปิ้งงู จ.สกลนคร Click
ครม.เห็นชอบในหลักการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว Click
ครม.เห็นชอบ ร่างบันทึกความเข้าใจ Click
14 เมษายน 2562 เสกน้ำอภิเษกรวม Click
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน Click
มิวเซียมสยาม Click
วัดราชบูรณะ Click
แท็กซี่เอาเปรียบผู้โดยสารต้องถูกปรับและเพิกถอนใบอนุญาต Click
ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Click
ครม. มีมติเห็นชอบ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ Click
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Click
ครม.เห็นชอบร่าง บันทึกความเข้าใจ ด้านความร่วมมือระหว่าง สนง.คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรัฐบาลมณฑลเหอหนาน Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและไม่กดมิเตอร์ มีความผิด Click
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร Click
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี Click
มหัศจรรย์ 55 เมืองรอง Click
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ จ.ระนอง Click
สงกรานต์ ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก จ.กาฬสินธุ์ Click
ตรวจสอบก่อนเลือกซื้อชัวร์ Click
ทุ่ง 4.2 หมื่นล้านบาท สร้างสุวรรณภูมิเฟส 2 Click
มติ ครม. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย Click
รัฐบาลพร้อมพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มากที่สุด Click
SAMUI Songkran festival Click
SAMUI SONGKRAN Click
สงกรานต์ แต่งไทย เที่ยวราชบุรี Click
สงกรานต์ นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย - ลาว Click
สงกรานต์ อีสานหนองคาย Click
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ อ.แม่สอด จ.ตาก Click
ถนนดีบุก เมืองเก่าภูเก็ต Click
14 เมษายน วันครอบครัวไทย Click
ครม.อนุมัติงดใช้เอกสารทางราชการ Click
ครม.อนุมัติ ขยายเวลา โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
คำอวยพรแก่พี่น้องชาวไทย เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562 Click
เมืองไทย สวย ทุก ที่ เท่ ทุกเวลา Click
สุขสันต์วันสงกรานต์ ครอบครัวรอท่านอยู่ Click
ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ Click
สำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสังคม ในช่วงสงกรานต์ Click
สงกรานต์ยังไงไม่หัวร้อน Click
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ผู้สูงอายุโดยสารฟรี วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2562 Click
MRT ผู้สูงอายุโดยสารฟรี 13 - 15 เม.ย. 2562 Click
สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ Click
สงกรานต์ปลอดภัย Click
สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย Click
13 เมษายน วันผู้สูงอายุไทย Click
นายกฯ ขอบคุณเจ้าหน้าทีทุกคนที่ช่วยกันดูแลอำนวยความสะอวด Click
แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต Click
นายกฯ ติดตามการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ Click
นายกฯ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์ Click
ปภ.แนะเตรียมพร้อม ขับรถ - เดินทางไกล Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
เมาแล้วขับ จับ ปรับ คุมประพฤติ Click
คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง Click
เปิดไฟใส่หมวก Click
ขับช้า ถึงบ้านปลอดภัย Click
ง่วงไม่ขับ พักผ่อนดีกว่า Click
ขับรถมีวินัย มีน้ำใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง Click
ขับรถเสพสุรา ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์มีโทษตามกฎหมาย Click
ประเพณีสงกรานต์ จ.อุ่บลราชธานี Click
บุญสงกรานต์อีสานแซ่บนัว Click
เทศกาลสงกรานต์เกาะสมุย Click
แห่นางดานเมืองนคร 2562 Click
แห่นางดานเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช Click
เช็คความพร้อมก่อนเดินทาง Click
ขอเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ 3 จังหวัดเมืองรอง Click
ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก Click
จ.ลำพูน ค่าฝุ่นละอองละเอียดลดลง Click
จ.แพร่ PM 2.5 คงเหลือ 63 Click
จ.ลำปาง เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่อง Click
ครม.อนุมัติแผนเตรียมพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกา Click
รมว.การพัฒนาสังคมฯ นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกฯ Click
นายกฯ เตือนพนักงานขับรถให้ขับรถอย่างมีสติ Click
นายกฯ ขอให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
สงกรานต์ เดินทางปลอดภัย ตรวจรถฟรี 20 รายการ Click
ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด Click
เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย Click
เล่นน้ำปลอดภัย ช่วงสงกรานต์ Click
กรมทางหลวง วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ Click
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย Click
ร่วมส่งกำลังใจและให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ Click
จ.ตาก เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
จ.ลำพูน ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน Click
จ.น่าน เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด (PM 2.5X ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (เชียงวราย) Click
รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้ทางพิเศาบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก Click
อาชีวะรวมพลังจิตอาสา บริการฟรี 255 ศูนย์ Click
ครม. เห็นชอบ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ Click
เฮ ! เทศกาลสงกรานต์ ฟรี ! มอเตอร์เวย์ 2 สาย ทางด่วน 2 สาย Click
คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ Click
คณะจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ ครม. Click
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท Click
กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ Click
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ภาคกลาง ภาคใต้ Click
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ภาคอีสาน กรุงเทพฯและปริมณฑล Click
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ Click
SAMUI สีสันแห่งนายน้ำเทศกาลสงกรานต์ Click
ขสมก.ใจดีให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปใช้บริการฟรี Click
สงกรานต์นี้ ฟรีค่าทางด่วน Click
3 ส. ปฐมพยาบาลทางใจ ผู้ประสบภัย หมอกควัน Click
จ.แพร่ เพิ่มความเข้มข้นการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน Click
จ.เชียงใหม่ เร่งรัดแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
จ.เชียงราย ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน Click
จ.ลำพูน จำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
จ.แม่ฮ่องสอน เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่อง Click
จุดความร้อนที่ จ.ลำปาง ลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน Click
ครม. เห็นชอบการออกเอกสาร/หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล Click
ครม. อนุมัติยกเว้นค่าทางหลวง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ Click
เร่งปฏบิัติการฝนหลวง หมอกควันภาคเหนือลดลง Click
เชิญชวนบริจาคโลหิต โครงการ แล้งน้ำไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต Click
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Click
ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีกสาน Click
เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Click
มาตรการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด Click
ฉลองวันสงกรานต์ Click
กทม. ครองแชมป์แหล่งท่องเที่ยวในไทย ประจำปี 2018 Click
ครม. เห็นชอบ 7 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 Click
ครม. เห็นชอบ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 Click
ครม.อนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน Click
9 เมษายน เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก Click
9 เมษายน ดัชเทียนชัยเลี้ยงพระ Click
ขอให้ประชาชน นักการเมือง พรรคการเมือง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ Click
หมู่พระมหามณเฑียร Click
สาดสนุกบุกเกินปลาร้าหอม สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก Click
5 พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน Click
ครม. เห็นชอบ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ Click
มติ ครม. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน Click
มติ ครม. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน Click
ครม. เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ Click
เครื่องราชูปโภค Click
เกาะหลาเหลียง Click
ครม.อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายราษีไศลหัวนา Click
ครม. เห็นชอบในชนิด ขนาด และจำนวนของเสื้อเกราะป้องกันกระสุน Click
ครม. เห็นชอบ ให้ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน Click
จ.ลำพูน สามารถลดจุดความร้อนเป็นศูนย์ Click
ข้าราชการถือเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ Click
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
วัดพระทอง จ.ภูเก็ต Click
วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน Click
วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ์ Click
วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย Click
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท Click
วัดเขาบางทราย จ.ชลบุรี Click
วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น Click
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา Click
วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง Click
วัดเแลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี Click
วัดนครสวรรค์พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์ Click
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม Click
วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ Click
วิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา Click
วัดท่าหลวง จ.พิจิตร Click
แฟลตดินแดง ยุคลุงตู่ Click
ASEAN - Australia Click
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Click
นายกฯ พอใจ ฮิตสปอต 9 จังหวัด Click
นายกฯ ขอให้ช่วยกันทำให้ประเทศสงบ Click
พิธีพลีกรรมตักน้ำ Click
แหล่้งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Click
จุดความร้อน จ.ภาคเหนือ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
ดอนสุเทพเปลี่ยนไป๋ Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ Click
ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.แม่ฮ่องสอน Click
ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง จ.น่าน Click
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด Click
จนท. ระดมกำลังทางอากาศและภาคพื้นดินดับไฟป่าลำปาง Click
จ.พะเยา ฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ Click
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดส่งเครื่องบิน โปรละอองน้ำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 เปิดเออีซี Click
ครม.เห็นชอบการจัดทำความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาล Click
ครม.เห็นอชในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย Click
มติ ครม. อนุมัติ การจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน Click
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยประชาชน Click
ทุกคนต้องยึดมั่นในพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 Click
8 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก Click
8 เมษายน จุดเทียนชัย เจริญพระพุทธมนต์ Click
น้ำอภิเษก ในการพระราชพิธิบรมราชาภิเษก Click
หยุดมลพิษจากการเผา เริ่มต้นที่ตัวเรา Click
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.เชียงราย Click
แม่ฮ่องสอน เร่งรัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน Click
ปภ. จ.พะเยา ฉีดพ่นหมอกน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ Click
จ.น่าน จัดการฉีดพ่น ลดปริมาณฝุ่นละออง Click
ครม.อนุมัติวงเงินเพิ่ม โครงการบ้านล้านหลัง Click
ครม. เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ Click
ครม. เห็นชอบให้ไทยดำเนินการให้สิทธิพิเศษทางภาษี Click
นายกฯ ขอให้รีบดับไฟป่า Click
นายกฯ ขอบคุณพี่น้องข้าราชการ Click
6 เม.ย. พลีกรรมตักน้ำจากแลห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ Click
แหล่้งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภาคตะวันออก Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล Click
หมอกควันลำปางทะลุ บินไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ฉีดน้ำ Click
กรุงเทพมหานคร เร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเฮลิคอปอเตอร์ Click
จังหวัดแพร่ เริ่มปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง Click
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด Click
ปฏิบัติการดับไฟป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ Click
จังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 Click
ปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว Click
การประกอบและขยายกิจการโรงงาน Click
ปฏิรูปการศึกษา Click
ผลงานรัฐบาล 4 ปี Click
ครม.จัดเต็มช่วยเกษตรกรสวนปาล์ม Click
มติ ครม.รับทราบ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ Click
น้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีบรมราชาภิเษก Click
เกาะพีพี จ.กระบี่ Click
การค้าขายออนไลน์ Click
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 2 Click
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง Click
การพัฒนาบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว Click
สรุป มติ ครม. Click
ครม.อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศาแม่โขง - ล้านช้าง Click
เตรียมความพร้อมสังคมคนสูงวัย โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุครบวงจร Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
การแกำ้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ Click
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร Click
มูลค่า e - Commerce ของไทยโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง Click
ครม. เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราเงินและประโยชน์ตอบแทนอื่น ของ ผอ.องค์การมหาชน Click
ครม. เห็นชอบ ปรับปรุงสำนักงาน ICAO ในไทย Click
มติ ครม. เห็นชอบการรับรองร่างปฏิญญาการเมืองในโอกาสครบรอบ 25 ปี Click
ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ Click
ครม. เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ Click
ครม. มีมติเห็นชอบการรับรองเอกสารหลักการแวนคูเวอร์ Click
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด (PM 2.5) Click
การเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เพียงเสียงมาก เสียงน้อย Click
นายกฯ ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการรับรู้ข่าวสาร Click
นายก ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างพอเหมาะพอควร Click
การทำงานของรัฐฯ สร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมือง สร้างความรัก ความศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ Click
เกาะรอก จ.กระบี่ Click
จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝุ่นละออง Click
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด จ.พะเยา Click
ระดับคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร 25 มี.ค. 2562 Click
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองละเอียด จ.แม่ฮ่องสอน Click
รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 Click
ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 Click
ปฏิบัติการไล่ฝุ่น PM 2.5 ที่ลำปาง Click
จังหวัดเชียงราย เร่งดำเนินมาตรการ แก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 Click
รัฐบาลเร่งดำเนินการ แก้ไขปัญหา PM 2.5 Click
พื้นฐานต้นแบบให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระและเท่าเทียม 6 จังหวัด Click
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Click
กระทรวงแรงงานและผู้บริหาร รวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำ Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
เกาะกำตก จ.ระนอง Click
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง Click
เสนอให้โนรา/มโนราห์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม Click
โครงการขยายระยะเวลาการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา Click
การส่งเสริมและพัฒนา SME สู่ยุค 4.0 Click
การขนส่งข้ามแดน Click
ครม.อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดนอ่อน - แดงเข้ม (ส่วนต่อขยาย) Click
ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย Click
ครม.สานฝันผู้มีรายได้น้อย Click
การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือประมงที่ได้รับผลกระทบ Click
ครม.ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ Click
ความคืบหน้าระยะที่ 2 โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง Click
ปิดฉากแฟลตดินแดง เปิดฉากสมาร์ทซิตี้ Click
ฟื้นฟูเมืองชิมชนดินแดง Click
ไทยได้รางวัลรองชนะเลิศ IUU Click
เตรียมร่างกายให้พร้อมไปใช้สิทธิ Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยสูงอายุ) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (เด็กก่อนวัยเรียน) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทำงาน 1) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทำงาน 2) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทำงาน) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (ผู้พิการด้อยโอกาส) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทารก) Click
การช่วยเหลือดูลสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนแต่ละช่วงวัย Click
ส่งออกขยายตัว Click
ครม.อนุมัติยกเว้นค่าทางด่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ Click
ครม.เห็นชอบ โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ Click
รถไฟชานเมืองสายสีแดง Click
สถานีกลางบางซื่อ Click
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ Click
ส่งเสริมการใช้ยางพาราของประเทศ Click
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง Click
เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน Click
ช่องทางการค้าออนไลน์สำหรับคนไทย Click
ครม.เห็นชอบ เติมเงินในกองทุนประชารัฐ Click
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐลดค่าครองชีพประชาชน Click
พิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน Click
รถไฟทางคู่ Click
ไทยติด 1 ใน 5 ตลาดน่าลงทุน Click
นายกฯ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Click
เปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา Click
สรุปภาพรวยมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มเจ้าพระยา Click
เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง Click
การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต Click
Young Smart Farmer Click
โครงสร้างพื้นฐานฯ เตรียมรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ Click
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร Click
พัฒนาท่าเรือ สร้างความสามารถในการแข่งขัน Click
พัฒนาโครงข่ายถนน Click
สร้างคุณค่าใหม่ในอากาศ Click
พัฒนาท่าเรือ Click
พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน Click
พัฒนาระบบขนส่งทางราง Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
UCEP ฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ Click
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Click
คลินิกหมอครอบครัว Click
รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้าคลัง สูงกว่าเป้า Click
การปรับปรุงบ้านพักครู Click
ครม.สัญจรใต้ ชูแผนพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งอ่าวไทย Click
10 ปีต่อไป ทศวรรษใหม่ของรถไฟไทย Click
รถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลือง Click
รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปางน้ำโพ Click
รถไฟเร็วสูง Click
ประเทศไทยคว้ารางวัลจุดหมายปลายทางในเอเซียที่ดีที่สุด Click
GDP ประเทศไทย เติบโต 4.1% สูงสุดในรอบ 6 ปี Click
ไทยเป็นที่ 1 ของอาเซียน ที่มีความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อ Click
ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ Click
ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงที่สุดในโลก Click
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ Click
มาตรการทางการเงินให้สินเชื่อแล้วกว่า 949,000 ราย Click
ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อม Click
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง Click
แฟลตดินแดง เปลี่ยนไปแล้ว Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
การบริหารการคลังไทยได้คะแนนมากที่สุด Click
ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจปี 2019 Click
มูลนิธิเฮอริเทจ เผยดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ Click
The Heritage Foundation Leadership for america Click
ธนาคารโลกเชื่อมั่นเศรษบกิจไทยเติบโตแข็งแรงต่อเนื่อง Click
ดัชนีโลจิสติกส์ไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน Click
ไทยติดอันดับ 13 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน Click
ไทยอันดับ 44 ประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก Click
อันดับความสามารถในปัจจัยด้านนวัตกรรมของประเทศไทย Click
สหรัฐฯ ปรับไทยขึ้น เทียร์ 2 บัญชีค้ามนุษย์ 2018 Click
ไทยถูกยกระดับขึ้นเป็น Tier 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ Click
ผลการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย Click
อียู ปลดใบเหลือง ประมงไทย Click
TimeLine ความสำเร็จการปลดใบเหลือง UII ประมงไทย Click
ส่งเสริมการใช้ยางพาราในอนาคต Click
รักษาเสถียรภาพราคายางสถาบันเกษตรกร Click
สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนยาง Click
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร Click
สนับสนุนสินเชื่อด้านยางพารา Click
รัฐบาลแก้ไขปัญหายางพารา Click
ผลการดำเนินงาน ยางพารา Click
เพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมน Click
กนช. อนุมัติงบ ฟื้นฟูบึงราชนกและบึงบอระเพ็ด Click
การส่งเสริมเศรษบกิจฐานราก Click
แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่รัฐบาลได้เตรียมรองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ Click
รัฐบาลน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประเทศ Click
ความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน Click
กระทรวงคมนาคม เดินหน้า 21 โครงการ Click
ครม.เห็นชอบปรับกรอบโครงการสินเชื่อบ้านล้านหลัง Click
ครม.อนุมัติ เสนอ โนรา ขึ้นบัญชีมรดกโลก Click
ระบบรางก้าวหน้าประชาเป็นสุข Click
เศรษฐกิจคึกคักด้วยทางคู่สายใหม่ Click
ESAN TRANSPORT ON THE MOVE Click
รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - หนองคาย Click
ขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักภูมิภาคเพื่อคนขอนแก่น Click
ครม.อนุมัติรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน - ศิริราช Click
รถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทย - จีน กรุงเทพฯ - นครราชสีมา - หนองคาย Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
ท่องเที่ยวไทยขยายตัวแรง Click
รถไฟไทย - จีน ระยะที่ 1 Click
พัฒนาระไฟความเร็วสูง Click
เดินหน้าโครงข่ายระบบรางไทย Click
ขับเคลื่อนความคุ้มค่าตลอดแนวเส้นทาง Click
รถไฟไทยจีน - ยกระดับความสุขอย่างยั่งยืน Click
รัฐบาลอนุมทัติรถไฟสายสีแดง Click
พิธีเปิด motorway บางปะอิน-โคราช Click
นายกเยือนอีสาน Click
ผลงานเด่น คมนาคม - ชัยภูมิ - บุรีรัมย์ Click
ผลงานเด่น คมนาคม - โคราช Click
รถไฟทางคู่ในอนาคต Click
โครงการรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง Click
ยกระดับศักยภาพของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน Click
มอเตอร์เวย์ บางปะอิน - โคราช Click
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน Click
การเดินหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง Click
ครม.อนุมัติไฮสปีดเทรน Click
แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน Click
การก่อสร้างรถไฟไทย - จีน Click
โครงการรถไฟไทย - จีน Click
ก้าวใหม่รถไฟไทย Click
เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล Click
ไทยคว้ารางวัลจุดหมายปลายทางในเอเซียที่ดีที่สุด Click
LINE JOBS เลือกงานที่ชอบสมัครงานที่ใช้ Click
อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ไทยดีขึ้น 4 อันดับ Click
อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Click
พัฒนาการศึกษาไทย แก้ไขปัยหาความเหลื่อมล้ำ ด้านการศึกษา Click
โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลรองรับให้เกษตรกรรุ่นใหม่ Click
เร่งเดินหน้าเชื่อมระบบถนน - ราง Click
น้ำหนึ่งใจเดียว ทุกเรื่องราบรื่น Click
เกาะบุโหลน จ.สตูล Click
สร้างรายได้ และรองรับการเติบโตในระบบ อย่างยั่งยืน Click
การพัฒนาประเทศไทยเร่งด่วน Click
การพัฒนาประเทศไทยประเด็นเร่งด่วน Click
การพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีถัดไป Click
สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม Click
ครม.อนุมัติเอกสาร Click
เกาะไข่นอก จ.พังงา Click
28 อาชีพที่แรงงานต่างด้าวห้ามทำ Click
เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม Click
ส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้า GI Click
การลงทุนระบบรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ Click
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Click
ครม.อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ เยียวยาเรือประมง Click
เกาะห้อง จ.กระบี่ Click
การแจ้งครอบครองกัญชา Click
ใครผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาขายได้บ้าง Click
ใครปลูกกัญชา ได้บ้าง Click
สร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว Click
ค่าโง่คลองด่านคดียังไม่สิ้นสุด Click
โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร Click
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ Click
ร้อยใจรักษ์ Click
รัฐบาลมุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำ Click
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ รับมือภัยแล้ง Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
เกาะยาวน้อย จ.พังงา Click
คืนความสุขผู้ประกันตน Click
ระบบรถไฟชานเมือง Click
การระดมทุนของ TFFIF Click
กองทุนการออมแห่งชาติ สำหรับผุ้ที่ประกอบอาชีพอิสระ Click
อาสาสมัคร จิตอาสา ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ Click
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Click
การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Click
ไทยถูกจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก 4.0 ดีขึ้น Click
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Click
สารสำคัญ การประชุม ไทย - เมียนม่า เตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนม่า กลับประเทศ Click
ปลล็อค 12 อาชีพ แรงงานต่างด้าว Click
สมเด็จพระพุทธปุชยคีรีศรีสุวรรณภูมิ Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 Click
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา Click
การพัฒนาการศึกษา Click
การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา Click
มติ ครม. ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ จัดการศึกษาในประเทศไทย Click
ครม.เห็นชอบข้อกำหนด คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทย - คณะกรรมาธิการยุโรป Click
การจัดอันดับประเทศที่มีการค้ามนุษย์ Click
รถไฟชานเมืองสายสีแดง Click
ลุ้นเปิดหวูดปี 65 รถไฟฟ้าสายสีแดง Click
โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Click
เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี Click
ฝุ่นกับตาเด็ก Click
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Click
พรบ.นิรโทษกรรมสำหรับผู้ครอบครองกัญชา Click
การประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก Click
ช่องทางการสื่อสารภาครัฐส่งตรงถึงประชาชน Click
ยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ ทำสถิติพุ่ง Click
ไม่เป็นความจริง ถ้าทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะไม่สามารถกู้เงินหรือทำธุรกรรมาการเงินอย่างอื่น Click
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน Click
สิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
ผู้ประกอบธุรกิจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อมพิโกไฟแนนซ์ Click
ครม.อนุมัติโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Click
กระทรวงเกษตรและสหกรณื เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง Click
เกาะกูด จ.ตราด Click
เพิ่มโอกาสการมีที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน Click
ยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีมาตรฐาน Click
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของผุ้มีรายได้น้อย Click
เพิ่มโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Click
เ้พิ่มโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการเน็ตประชารัฐ Click
การจัดการทรัพยากรเพิ่มพื้นที่ชลประทาน Click
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ Click
เพิ่มอัตราภาษีน้ำหวานแบบขั้นบันได Click
อุทยานแห่วงชาติ หมู่เกาะอ่างทอง Click
เศรษฐกิจไทย ขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 Click
ดัชนีชี้วัด ทางเศรษฐกิจ Click
ผลการส่งเสริมเกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ Click
ผลการส่งเสริมเกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ Click
ผลการส่งเสริมเกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน Click
ไทยมีอันดับดีขึ้น ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ Click
โครงการ.โรงเรียนร่วมพัฒนา Click
M - Powered Click
มติ ครม. อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความตกลงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค Click
ครม. เห็นชอบในหลักการมาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาด Click
สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำประเทศไทย Click
เกาะหลีเป๊ะ Click
พัมนาระบบการให้บริการประชาชนด้านที่ดิน Click
การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร Click
การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย Click
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ Click
จัดตั้งกองทุนยุติธรรม Click
ข้อตกลงคุณธรรม Click
การส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน Click
การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทำให้ผลการจัดอันดับต่าง ๆ ของไทยระดับโลก ดีขึ้นหลายด้าน Click
ไทยเป็นประธาน G77 ปี 2559 Click
ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 Click
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก Click
คลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้น Click
คลินิกหมอครอบครัว Click
ยกระดับบริการสาูารณสุข Click
ผลงานรัฐบาล Click
ยกระดับบริการสาธารณสุข Click
ผลงานรัฐบาล Click
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Click
ผลงานรัฐบาล Click
ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข Click
ผลงานรัฐบาล Click
ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข Click
ผลงานรัฐบาล Click
ครม.อนุมัติงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 Click
ผลงานรัฐบาล Click
การวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพ Click
ครม.อนุมัติงบ กองทุนบัตรทองปี 2563 Click
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน Click
เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up Click
มาตรการช่วยเหลือระยะยาว Click
ใช้ Agri - Map Click
การพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า Click
รากฐานการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 Click
ศาสตรพระราชา สังคมพหุวัฒนธรรม Click
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Click
โครงสร้างพื้นฐานตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 Click
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Click
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนแผ่นดินไทย ก่อนสมัยสุโขทัย และสมัยสุโขทัย Click
โครงการ บสย. รักพี่วิน Click
เที่ยวนครพนม Click
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัมนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม Click
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ Click
โครงการสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว Click
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ Click
การจัดการก๊าซธรรมชาติ Click
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) Click
เห็นชอบ ร่างกฎหมายอาหารให้เพิ่มบทลงโทษ ประเภท ยา สินค้า ยาผสมอาหาร Click
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ครบวงจร Click
ปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน Click
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ Click
พระราชพิธีทรงรับน้ำพระพุทธมนต์ เหนือพระที่นั่งอัฏฐทิศ Click
พระที่นั่งไฟศาลทักษิณ Click
เที่ยวนครพนม Click
การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ Click
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล Click
6 อาการฉุกเฉินวิกฤติ Click
นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ Click
การยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน Click
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ Click
การยกระดับคุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน Click
การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย Click
ผลงานรัฐบาล 4 Click
โครงการไทยนิยมยั่งยืน Click
ผลงานรัฐบาล 3 Click
พระราชพิธี ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ Click
ผลงานรัฐบาล 2 Click
ผลงานรัฐบาล Click
เที่ยวนครพนม Click
ลักษณะของงานและคุณสมบัติของผู้รับงานไปทำที่บ้าน Click
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน Click
ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน Click
การจัดระบบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย Click
ไทยขยับอันดับ ดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้าน HR Click
ส่งเสริมเกษตรผลผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน Click
ส่งเสริมเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Click
ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา Click
ร่าง พรบ. แรงงานสัมพันธ์ Click
พระราชพิธี สรงพระมูรธาภิเษก Click
สพฐ. ให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน Click
ร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ Click
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ Click
โครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐาน Click
โครงการบ้านประชารัฐ Click
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Click
เที่ยวนครพนม Click
ส่งเสริมการส่งออก Click
การขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก Click
เปิดเออีซี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศา 10 จังหวัดชายแดน Click
อันดับความสามารถในปัจจัยด้านนวัตกรรมของประเทศไทย Click
โครงการประกันภัยข้าวนาปี Click
ครม.มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง Click
โรงพิธีพราหมณ์ Click
เที่ยวนครพนม Click
ร้องเรียนเหตุรำคาญ Click
มาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล Click
ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Click
รัฐบาล ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องความต้องการของตลาด Click
รัฐบาลระบายข้าว จากโครงการรับจำนำข้าว Click
การดูแลัเศรษฐกิจฐานราก Click
ภาพรวมผลการวิจัย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย Click
การพัมนาประเทศในรอบ 5 ปี Click
รายงานเศรษบกิจไทย ขยายตัวเร่งขึ้น Click
การปฏิรูประบบงบประมาณ Click
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา Click
ครม.มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวง Click
โรงพิธีพราหมณ์ Click
พระธาตุ ประจำวันเกิด Click
ปฏิบัติการถ้ำหลวง วาระแห่งโลก Click
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ Click
คลีนิก หมอครอบครัว Click
ส่งเสริมการสร้างงานให้ผู้สูงอายุ Click
ผู้ประกันตนเฮ Click
การพัฒนา่เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 Click
การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง Click
ไทยติดอันดับ 13 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน Click
ฝุ่นละออง PM 2.5 Click
สร้างอากาศดี เพื่ีอคนไทย และผู้มาเยือน Click
นายกรัฐมนตรี สั่งการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ Click
พระที่นั่ง อัฎฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ Click
วันสุดท้ายการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง Click
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 2 Click
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ Click
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ดีขึ้น Click
Echo English Click
บัญชีค้ามนุษย์ ต่างประเทศมีความเชื่อมมั่นมากขึ้น Click
เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ Click
การเพิ่มสวัสดิการประชาชน Click
ครม. เห็นชอบ เพิ่มเงินเดือน Click
วันเลือกตั้งล่วงหน้า Click
การแก้ปัญหาที่ดินหลุดมือเกษตรกร Click
6 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง Click
การใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
ครม.อนุมัติงบบัตรทอง Click
ผลงานรัฐบาล ชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย Click
เตียงพระมณฑล Click
ไม่บังคับให้ขาวนาขึ้นทะเบียน แต่ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกร Click
แม้จะเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านการรับรอง สามารถนำไปขายหรือแลกเปลี่ยนได้ Click
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ Click
ห้ามไม่ให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ห้ามเฉพาะกลุ่มนายทุน Click
ร่าง พรบ.ข้าว ฉบับใหม่ Click
ร่าง พรบ.ข้าว Click
การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Click
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Click
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ Click
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Click
ผลการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Click
การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ INDUSTRY 4.0 Click
การส่งเสริมและพัฒนา SME ด้านการเงิน Click
สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน Click
ครม. เห็นชอบการเข้าร่วมกับความร่วมมือ Climate and Clean Air Coalition Click
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2562 Click
ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล Click
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Click
ดูแลภาคเกษตรให้มีรายได้เพียงพอ Click
มณฑปพระกระยาสมาน Click
การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ Click
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Click
ยกระดับเทคโนโล่ยีทางการแพทย์ Click
ครม.ออก 6 แนวทางเลือกตั้ง Click
ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 Click
ชาวนาพอใจราคาข้าว Click
มาตรการป้องกันการทุจริต ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน Click
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Click
รสชาติแห่งเมืองเลย Click
ไทยจุดหมายปลายทางอันดับ 1 Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 Click
ผลงฃาน 4 ปี กระทรวงมหาดไทย Click
เพิ่มประสาิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรม ระดับจังหวัด และอำเภอ ทัุ่วประเทศ Click
โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา Click
ครม.เห็นชอบให้ยกระดับด่านพรมแดนบ้านฮวก Click
ขับเคลื่อนแผนแม่บท Click
มติ ครม. เห็นชอบ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า Click
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ Click
ไทยครองแชมป์อันดับ 1 ของนักลงทุนชาวจีน Click
ครม. อนุมัติให้วันที่ 12 เม.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการ Click
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Click
การพัฒนาและยกระดับบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิ Click
มะเร็งปากมดลูก Click
ไทยมีความก้าวหน้าในการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อ Click
ใช้ยากอย่างสมเหตุผล Click
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง Click
ปฏิรูปการให้บริการสุขภาพของรัฐ Click
พระราชะิธีจารึก พระสุพรรณบัฎ Click
นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรม เพิ่มและขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน Click
นายกรัฐมนตรีปั้นจักรยานไปยังจุดวิวป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน Click
นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนเพชรเกษมบริเวณช่วงตลาดบางแค และเยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตบางแคและชุมชนกลุ่มกรุงธนใต้ Click
ปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน Click
อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ Click
การบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ Click
การปรับปรุงบ้านพักครูทั่วประเทศ Click
ปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ ด้วยอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธา Click
เส้นเลือดในสมอง แตก ตีบ ตัน ต้องทำอย่างไร Click
Green And Clean Hospital Click
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ Click
มติ ครม. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตำรวจตั้งใหม่ Click
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นตัว Click
การแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่ชาติ Click
พิธีเสกน้ำอภิเษกทั่ว พระราชอาณาจักร Click
บางปูจังหวัดสมุทรปราการ Click
งบประมาณเศรษฐกิจไทย ปี 2562 Click
การพัฒนาเด็กปฐมวัย Click
พัฒนาและขยายการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล Click
ครม. เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Click
เลือกติวฟรี ตามระดับชั้น Click
ต่อยอดการศึกษาทางไกล Click
ธนาคารที่ดิน Click
หน้าที่ของพราหมณ์ ในพิธีบรมราชาภิเษก Click
เขาหลวง จ.สุโขทัย Click
ติดตามข่าวสารเลือกตั้งอย่างไรไม่ให้เครียด Click
แผนการศึกษาแห่งชาติ Click
การเกษตรเชิงรุก Zoning by Agri - Map Click
ไทยติดอันดับ ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ Click
การประเมินและประกันคุณภาพสถานศึกษา Click
ส่งเสริมการออมภาคประชาชน ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) Click
ปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล Click
สร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย Click
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น Click
สมุดปกขาว นโยบายเศรษฐกิจฐานราก Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษาสมัยรัตนโกสินทร์ Click
ความสำคัญของการเลือกตั้ง Click
กองอาสารักษาดินแดน Click
บึงบอระเพ็ด Click
การฝึกอบรมแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง Click
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 Click
ดัชนีตัวชี้วัดด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย Click
โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน Click
ปลาดกัดไทย Click
การพัฒนาทุนมนุษย์ Click
นโยบายด้านการเกษตร Click
นักท่องเที่ยวจีน เติบโตต่อเนื่อง Click
แนวโน้มนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
เกาะห้อง Click
นวัตกรรมไทยเข้มแข็ง ก้าวขึ้น 5 อันดับในเวทีโลก Click
ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา Click
ผลงาน 4 ปี กระทรวงมหาดไทย Click
Smart Enterprise Click
มาตรการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน Click
แนวทางและมาตรการระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (2565 - 2567) Click
แนวทางและมาตรการระยะกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Click
แนวทางและมาตรการระยะเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) Click
ครม. เห็นชอบ มติของคณะกรรมการนโยบายอากาศแห่งชาติ Click
รัฐเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้อย่างเป็นรูปธรรม Click
เคาะประตูบ้าน ช่วยคนจน เคลียร์หนี้นอกระบบ Click
กรุงเทพฯ แชมป์เมืองท่องเที่ยวสุดฮิต ช่วงตรุษจีน 2019 Click
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ Click
วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) กรุงเทพฯ Click
แนวโน้มนักท่องเที่ยวอาเซียนเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
ประเทศไทย รายได้จากอุตสาหท่องเที่ยวสูงที่สุดในโลก เป็นอันดับ 4 ของโลก Click
ไทยถูกยกระดับขึ้นเป็น Tier 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ฯ Click
ร่าง ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย บำเหน้ดความชอบฯ Click
ไทย อันดับ 44 ประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 ตรวจนคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 ให้บริการจัดหางานให้นักศึกษาปริญยาตรี Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 โรงเรียนประชารัฐ Click
สถานประกอบการ 1,151 แห่ง นักเรียน/นักศึกษาเข้าทำงาน 35,403 คน Click
พระราชพิธีบรมราชาภิเษาสมัยรัตนโกสินทร์ Click
นายกฯ เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี Click
ปี 2562 แนวโน้มนักท่องเที่ยวจีน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น Click
ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ กรุงเทพฯ Click
วัดบรมราชากาญจนาภิเษาอนุสรณ์ จ.นนทบุรี Click
กัดตุนหน้ากากอนามัย จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท Click
ผลการดำเนินงานรอบ 4 ปี กระทรวงสาธารณสุข Click
คืนทางเท้าให้แก่ประชาชน Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้าง ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 จำนวน 10.51 ล้านบาท Click
การผลักดัน SMEs สู่ห่วงโซ่การผลิตดิจิทัล Click
รัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย Click
พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 Click
รัฐบาลส่งเสริมการออกภาคประชาชน ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ Click
ธุรกิจในพื้นที่ EEC ขยายตัวต่อเนื่อง Click
สารคดีเอกลักษณ์ไทย Click
ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพฯ Click
ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียมฟ้า กรุงเทพฯ Click
ปี 2562 คาดว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวไทย Click
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน Click
อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง Click
ดัชนีโลจิสติกส์ไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน Click
ผลงานการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย Click
การรปับปรุงรายการสินค้าและบริการควบคุม ประจำปี 2562 Click
ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พรบ.สิทธิบัตร Click
รม.เห็นชอบเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรี สารนิเทศอาเซียน Click
การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน Click
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Click
ศาลเจ้าพ่อกวนอู กรุงเทพฯ Click
วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ Click
การบริหารการคลังไทยได้คะแนนมากที่สุด Click
ดัชนีเสรีภาพธุรกิจของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 ความช่วยเหลือที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคม Click
เพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา Click
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย Click
งบประมาณ ผลงานรัฐบาล สถิติ Click
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา Click
ครม. เห็นชอบ ปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ. Click
ครม. ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต่ำ 700 บาท ต่อตัน Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Click
ความหมายและคติความเชื่อในเครื่องประกอบพระราชพิธี Click
พฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 Click
JUSTICE CARE Click
ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจฯ ไทยอยู่อันดับที่ 3 Click
ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ปี 2019 Click
เศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว ร้อยละ 4 Click
พรบ.เงินทดแทน (แบับที่ 2) พ.ศ. 2561 Click
ครม.อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ Click
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน Click
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 7 ระดับ Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 ยกระดับแรงงานไทย Click
แก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป Click
ท่องเที่ยวไทยปี 2561 สดใส Click
สาธารณสุข ชวนใช้ธูปขนาดเล็กและสั้น ลดฝุ่นช่วงตรุษจีน Click
หนี้นอกระบบ Click
สร้างไทยไปด้วยกัน Click
เกษตรยุคใหม่ Smart Farmer Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น Click
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร Click
รัฐบาล มอบโแนดที่ดิน และทรัพยสินที่ถูกฉ้อโกง Click
นักท่องเที่ยวจีน กลับมาแล้ว Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 Click
โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ Click
ครม.เห็นชอบในหลักการระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน Click
มติ ครม. อนุมัติหลักการร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ Click
สถานการณ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยกันสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ Click
ครม. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Click
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นของเราทุกคน Click
ปี 2561 นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้น Click
ผจญภัยไปกับรสชาติแห่งเมืองเลย Click
เด็กเล็ก แนวทางการดูแลเด็กเล็ก Click
กระทรวงแรงงานร่วมแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน Click
ผลงานการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย Click
ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 Click
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล Click
การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย Click
ครม. ปรับเงื่อนไข บ้านธนารักษ์ประชารัฐ Click
โครงการบ้านล้านหลัง Click
4 ปี รัฐบาลแก้ไขหนี้นอกระบบ Click
รัฐส่งมอบโแนดที่ดิน บ้าน และทรัพย์สิน Click
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ จะเป็นเข็มทิศนำทาง Click
สมโภชและเฉลิมพระราชมณเฑียร Click
อย่าแชร์ กุข่าวรัฐอนุมัติงบช่วยอิสลามมากกว่าพุทธ Click
ช่วงตรุษจีน เงินสะพัดกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท Click
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี Click
เมืองจุดหมายปลายทางของโลก Click
ครม. ต่ออายุมาตรการเติมเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินในรูปแบบสหกรณ์ Click
กำหนดสินค้าและบริการควบคุม Click
ธนาคารโลกเชื่อมั่น เศณษฐกิจไทยเติบโตแข็งแรงต่อเนื่อง Click
งบบัตรทองปี 2563 Click
โครงการห้องสอบสีขาว Click
รัฐบาลคำนึงถึงคนทุกระดับ Click
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี Click
ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ Click
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวต่อเนื่อง Click
รัฐบาลมอบอั่งเปาเทศกาลตรุษจีน Click
Green Meeting Click
ครม. ยืดอายุมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต Click
ความสำเร็จการปลดใบเหลือง IUU Click
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Click
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Click
ฝายมีชีวิต เดินหน้าประเทศไทย Click
ดอยเสมอดาว จ.น่าน Click
จุดหมายอันดับ 1 เทศกาลตรุษจีน Click
มติ ครม. การพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ Click
แม่แจ่มโมเดล Click
ไทยครองแชมป์ ส่งออกข้าวโพดหวานมากที่สุด Click
ครม. มีมติให้ ยา - เวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม Click
ครม. เห็นชอบกรอบการหารือสำหรับการประชุม คกก.ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี Click
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน Click
เลือกตั้ง 2562 Click
แผน 4 ระดับ รับมอบปัญหาฝุ่น PM 2.5 Click
บริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา Click
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี Click
ปี 61 ต่างชาติเที่ยวไทยมากที่สุด Click
ป้องกัน ฝุ่นจิ๋ว Click
5 วิธี เด็กอยู่อย่างปลอดภัย PM 2.5 Click
ดูแลลูก ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น Click
PM 2.5 มาจากไหน Click
กรมการขนส่งทางบก ยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสาร Click
ครม.อนุมัติ วงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งปม. 2563 Click
กรอบพัฒนา SEC 4 ด้าน Click
ครม. เห็นชอบพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ Click
รัฐบาลเพิ่มมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก Click
การวางยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการกำหนดเป้าหมาย Click
ภูผาดัก อ.สังคม จ.หนองคาย Click
PM 2.5 แบ่งเป็น 4 ระดับ Click
ฝุ่นพิษ PM 2.5 Click
ยอดส่งเสริมการลงทุนโตขึ้น Click
หนี้นอกระบบ โทร.1155 Click
รายชื่อสินค้าฯ ที่ใช้บัตรเดบิตหรือคิวอาร์โค้ก แล้วได้คืนภาษี Click
ครม.อนุมัติต่ออายุมาตรการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
นายกฯ เร่งสำรวจและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง Click
เมื่อมีการปลดล็อคทางการเมือง จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง Click
ป้ายทะเบียนรถซีดจางไม่นำไปเปลี่ยนมีโทษปรับ Click
เรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยใหม่ Click
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวต่อเนื่อง Click
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ Click
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่ Click
งดใช้หลอด ถือปิ่นโต โชว์ถุงผ้า Click
PM กับผลกระทบทางผิวหนัง Click
ฝนหลวง พระอัจฉริยภาพเพื่อพสกนิกรไทย Click
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ Click
มติ ครม. เห็นชอบเรื่อง สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน Click
CITIZENinfo Click
มาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Click
อนาคตไทย อนาคตเรา Click
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นของเราทุกคน Click
ข่าวจริงประเทศไทย Click
หนองบัแดง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ Click
ผู้หญิงโดนคุกคามทางเพศ บนรถเมล์มากที่สุด Click
เป้าจำนวนนักท่องเที่ยว Click
เป้ารายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว Click
ร่าง พรบ.คู่ชีวิต Click
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง Click
สถานการณ์ฝุ่นละออง Click
ขยายเวลา วีซ่า VOA Click
ครม. อนุมัติใช้งบพันล้านฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย Click
สังคมไทย มีความเท่าเทียมกัน โดยกลไก ประชารัฐ Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ Click
ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล Click
PM 2.5 คึืออะไรหนอ Click
รัฐบาลอนุมัติ โครงการคลชองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร Click
ครม. รับทราบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Click
ครม. รับทราบ แผนงานโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองเปรมประชากร Click
ครม. รับทราบผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ 2 Click
ครม. รับทราบผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ Click
รัฐ เชิญชวนฝึกอาชีพ Click
ลงทุน EEC ติดเครื่อง Click
ยอดขอส่งเสริมการลงทุน BOI Click
รายงานผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6 Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปฏิรูปสร้างพื้นฐานให้ประเทศ Click
กล่องประหยัดไฟฟ้า ไม่สามารถ ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริง Click
แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ Click
เกาะลังกาจิว Click
กสทช. เติมความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ชายขอบ Click
สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ภายใต้สัญญาตลออดระยะเวลา 5 ปี Click
พื้นที่ดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Click
ภาพรวมการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Click
ครม.มีมติ เห็นชอบ สาระสำคัญของร่าง พรฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน Click
ครม.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้เพื่อโครงการพัฒนาระบบไฟความเร็วสูง Click
เตือนอย่าหลงเชื่อกล่องประหยัดไฟฟ้า Click
ครม.อนุมัติ รฟม. จัดหาและดำเนินการรถไฟฟ้า Click
พล.อ.ประวิตรฯ เปิดศูนย์ฯ EEC Click
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Click
ปราสาทศัขรภูมิ จ.สุรินทร์ Click
ภูทอก จ.เลย Click
นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มาท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวไทย สะสมตลอดทั้งปี 2561 เพิ่มขึ้น Click
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5 Click
อียู ปลดใบเหลือง ประมงไทย Click
โครงการการพัฒนาชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่สอง Click
ครม.สัญจร ลำปาง เห็นชอบข้อเสนอ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม Click
ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ Click
นายกฯ เป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนฯ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Click
นายกฯ เป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน Click
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ มาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
หินสามวาฬ จ.บึงกาฬ Click
เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ชมพรี Click
รับมือ ฝุ่นพิษ PM 2.5 Click
ข้าวเปลือสังข์หยด GI พุ่ง 2.5 หมื่น บ./ตัน Click
ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง Click
Go Cashless Get Cash Back Click
ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน Click
ขยายเวลายกเลิกค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ Click
มติ ครม. เห็นชอบต่อ ร่างแถลงข่าวของประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน Click
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 Click
มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน Click
รัฐบาลเดินหน้าเร่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ Click
ฝนหลวง ได้ผล อากาศใน กทม.ดีขึ้น Click
ขับขี่จักรยานยนต์ บนทางเท้าผิดกฎหมาย Click
ท่องเที่ยวไทย ทำรายได้พุ่งติด อันดับ 1 เอเซีย Click
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย มาท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น Click
กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยประชาชน Click
7 มาตรการ ทำทันที Click
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ Click
นักศึกษาไทยคว้าแชมป์แกะสลักน้ำแข็งจากหิมะ Click
รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการทำประมง IUU Click
ไทยกำหนดให้การแก้ไขปัญหา IUU เป็นวาระแห่งชาติ Click
ระบายข้าวค้างสต๊อกหมดเกลี้ยง Click
การปรับเปลี่ยนการเติมเงินรายเดือน วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ Click
โครงการป่าชุมชน Click
แม่แจ่มโมเดล Click
สะพานรัษฎาภิเศก Click
รถม้าลำปาง Click
นักท่องเที่ยวรัสเซียเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
โครงการที่มีความคืบหน้าการลงทุน Click
มติ ครม. รับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั่งคม เสนอ Click
โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ Click
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Click
นายกฯ เป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ Click
แม่แจ่มโมเดล Click
รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ปี 2561 ทะลุเกินเป้า Click
กาดกองต้า จ.ลำปาง Click
ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ Click
อ่านให้ดี ๆ ก่อนนะ ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 Click
ในวันที่เมือง เปื้อนฝุ่น PM 2.5 Click
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
ประเทศไทยเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในลำดับที่ 9 Click
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก Click
6 เหตุผล ที่ ปชช.ร่วมมือกับรัฐในการอพยพกรณีพายุปาบึก Click
4 ข้อควรปฏิบัติสำหรับประชาชน Click
นายกฯ สั่งการด่วน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Click
นายกฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ Click
ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี Click
นายกรัฐมนตรี สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ Click
วัดพระธาตุลำปางหลวง Click
ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จ.เชียงใหม่ Click
อยากซื้อผ้าไหมไทย มีอะไรรับรองมั้ยว่าเป็นของแท้ Click
นักท่องเที่ยวชาวลาว มาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
รัฐบาลมีเงินคงคลังพุ่งเท่าตัว Click
มอร์แกน สแตนเลย์ แนะลงทุนตลาดหุ้นไทยปี 2562 Click
มติ ครม. รับทราบ รายงานการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก อวกาศ Click
สภาหอการค้าฯ และ 3 สมาคมสินค้าประมง ขอบคุณรัฐบาล Click
ปลดล็อค IUU กระเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ทำอะไรบ้าง Click
มาตรการส่งเสริมการชำรุเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ Click
4 ปีที่ผ่านมา บ้านเมืองสงบเรียบร้อยฯ Click
กรุงเทพฯ แชมป์ 3 ปีซ้อน สุดยอดเมืองจุดหฟมายปลายทางของโลก Click
เที่ยวหาแม่ ที่แม่ริม จ.เชียงใหม่ Click
นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม มาท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น Click
ตลาดนักเท่องเที่ยวต่างชาติ Click
มาตรการทางด้านภาษีเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ไๆด้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน Click
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอบคุณรัฐบาล Click
สหภาพยุโรป ยกเลิก ประเทศไทย ออกจากประเทศที่ถูกตักเตือน ทำประมงผิดกฎหมาย Click
นายกฯ ขับเคลื่อนราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ Click
วันเด็ก MP4 Click
พี่คู่ฟ้าชวนเที่ยววันเด็กแห่งชาติ Click
วันเด็กแห่งชาติ เด็กใช้บริการรถโดยสารฟรีตลอดวัน Click
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ Click
ร่าง พรบ. กีฬามวย Click
นักเรียนไทยกวาดรางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิก Click
ปลดใบเหลือ ประมงไทยอย่างเป็นทางการ Click
สหภาพยุโรป ประกาศ ปลดใบเหลือง Click
เชิญเด็กและเชาวชนร่วมกิจกรรม Click
วันเด็กแห่งชาติ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ Click
สำนักนายกฯ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ Click
งานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศปี 62 Click
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2562 Click
เที่ยววันเด็กกับ BTS และ BRT ฟรี Click
สอ.กฟผ. เชิญเที่ยวงานวันเด็ก Click
ทีเชลส์ ชวนน้อง ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ Click
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ Click
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ Click
ครม. อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการ Click
อียูประกาศปลดใบเหลือง ประมงไทย Click
สร้างความยั่งยืนให้กับการประมงของไทย Click
ภาคเอกชนขานรับ ปลดใบเหลือง เบนประมงไทย Click
ครม. เห็นชอบร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม Click
นายกฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย Click
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ Click
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ MP4 Click
กรมพลศึกษา เชิญเที่ยวงานวันเด็ก Click
กองทัพบก ขอเชิญชวนน้อง ๆ มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ Click
การไฟฟ้านครหลวง ชวนเที่ยวงานวันเด็ก พิชิตเรื่องไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์ Click
การประปานครหลวง ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ Click
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วง ม.ค. - ธ.ค. 61 Click
ส่งเสริมรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Click
กสทช. สนองนโยบายรัฐบาล Click
ครม. มีมติเห็นชอบการรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้า Click
EU ประกาศปลดใบเหลืองเบนประมงไทย Click
Otop On Board Click
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ Click
นายกฯ ร่วมรายการ รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้ Click
นายกฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย Click
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ Click
นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กไทย Click
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Click
ถนนสายวิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ Click
น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จ.ลำปาง Click
ดอยค้่ำฟ้า Click
นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น Click
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ยุทธศาสตรที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต) Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ Click
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรบ.ระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม Click
ไทยแก้ปัญหา ล้มละลาย ดีที่สุดในอาเซียน 3 ปี ซ้อน Click
มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ Click
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ Click
นายกฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย Click
รัฐบาลดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกพื้นที่ Click
นายกรัฐมนตรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ณ ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมร Click
แผนที่จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย Click
ปภ. แจ้งข่าวเตือนสาธารณภัย Click
รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้ MP4 Click
รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้ Click
รัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย Click
กรุงเทพฯ ติดอันดับ เมืองฮิตเที่ยวช่วงปีใหม่ของเอเซีย Click
ไหว้พระธาตุ 12 ปี นักษัตร Click
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มอบความสุขให้คนไทยรับปีใหม่ 2562 Click
ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ Click
ของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชน Click
การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง Click
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Click
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พรบ. คู่ชีวิต Click
มติ ครม. รับทราบ ประกาศสำนักพระราชวัง Click
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ Click
10 อันดับแรกรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Click
ดอยปุยหลวง Click
SME Click
ธอส.เล็งเพิ่มบ้านล้านหลัง เฟส 2 Click
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Click
มติ ครม. การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 Click
มติ ครม. รับทราบ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ Click
ศาสตรพระราชา Click
นายกฯ พร้อมที่จะทำงานให้ดีที่สุด Click
เรียนรู้วิถีสู่ความยั่งยืน ทุ่งบางระกำ Click
ดอยหัวหมด Click
โครงการโชห่วยออนไลน์ Click
การนำโมเดล โย๋ เล่อ ของจีนมาใช้พัฒนาร้านค้า Click
โครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า Click
เชฟชุมชนสร้างท่องเที่ยวไทยยั่งยืน Click
เกษตรกรภาคตคะวันออกมีความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด Click
ครม.มีมติรับทราบ เรื่องการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Click
ครม. เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง Click
ขอให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบภัย Click
ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ Click
รายได้รวมจากอุึตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Click
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี Click
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตัวดี Click
ครม.รับทราบการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน Click
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ Click
รมว. เกษตรฯ สั่งการด่วนให้กรมชลฯ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด Click
เตรียมรับมือพายุ ปาบึก Click
พลังทางวัฒนธรรม Click
นายกฯ สั่งรับมือ พายุปาบึก Click
เตรียมพร้อมเผิญภัย สึนามิ Click
ตื่นตัว เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมเผชิญภัย สึนามิ Click
ปภ. แนะรับมือ - รู้ทัน คลื่นลมแรง Click
10 อันดับแรก จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ Click
สวนแม่ฟ้าหลวง Click
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Click
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร Click
ปลื้ม ความสุขเกษตรกรไทยพุ่งตามราคาสินค้าเกษตร Click
ครม. เห็นชอบ ขยายระยะเวลามาตรการพิเศษ Click
ครม. อนุมัติ ร่าง พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Click
ครม. อนุมัติร่าง พรบ. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Click
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ Click
นักท่องเที่ยปี 2562 คึกคัก จองเที่ยวไทยยาว Click
เชิญเที่ยวชาย อุ่นไอรัก 9 ธ.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2562 Click
ขอเชิญชวนทุกคนสร้างสรรค์ความดีให้ประเทศไทย Click
กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 2 ของเอเซียน เมืองพัฒนาไมซ์อย่างยั่งยืน Click
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ Click
สถานการณ์รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ Click
ผู้ประกันตนประกันสังคม สามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้แล้ว Click
โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ Click
มติ ครม. อนุมัติหลักการร่าง พรบ.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ Click
ขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย Click
นิด้า ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 3.7% - 4.0% Click
สรุป เรื่องเด่น มติ ครม. Click
มติ ครม. เห็นชอบ ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Click
คืนความสุขให้ผู้มีรายได้น้อย Click
ครม. มีมติ อนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2562 Click
เดินหน้าสู่เรื่องใหม่ ๆ Click
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Click
แม่น้ำเจ้าพระยา Click
วัดศรีชุม จ.สุโขทัย Click
จัดสรรสวัสดิการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ Click
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Click
ยอดคงค้างหนี้ครับเรือนไตรมาส 2/2561 Click
การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า Click
ผลสำรวจความเห็นการบริหารงานรัฐบาลครบ 4 ปี Click
ครม. เห็นชอบในหลักการร่าง พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง Click
เคาะแผน 5 ด้าน พัฒนาอีสานเหนือ Click
รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ Click
Amazing Thailand Count Down Click
ทอผ้า ท้าตะวัน อุทยานแห่ชาติ ผาแต้ม จงอุบลราชธานี Click
ความพร้อมเดินทางปีใหม่ Click
ท่องเที่ยวปีใหม่ ถูกวิธีสุขภาพดี มีสุข Click
ชนมก. ขยายเวลาเดินรถโดยสารในเส้นทางที่มีการจัดงาน Count Down Click
ของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชน MOI 1567 Click
คนไทยท่องเที่ยวไทยในเมืองรอง Click
10 นักกีฬาหญิงผลงานยอดเยี่ยมของโลก Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม Click
เศรษฐกิจภาคเกษตรมีการขยายตัวสูงขึ้น Click
ผลสำรวจความเ็นการบริหารงานรัฐบาลครบ 4 ปี Click
นรม. เปิดทำเนียบต้อนรับ 13 นักเรียนฮีโร่ Click
นายกฯ เปิดตัว รถเมล์เอ็นจีวีใหม่ Click
พรปีใหม่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ Click
Count Down เมืองสุพรรณ MP3 Click
Count Down เมืองสุพรรณ Click
Trang Countdown Click
ขับรถแช่เลนขวา มีความผิด 2 กระทง Click
ปีใหม่ปลอดภัย ใส่ใจสุขบัญญัติ Click
เดินทางฟรีข้ามปี Click
คนไทยท่องเที่ยวไทยในเมืองหลักเพิ่มขึ้น Click
ความสุขเกษตรกรไทยพุ่งตามราคาสินค้าเกษตร Click
ผลสำรวจความเห็นการบริหารงานรัฐบาลครบ 4 ปี Click
ครม. เห็นชอบอนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกู้เงินระยะสั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย Click
ครม. มีมติรับทราบและเห็นชอบ ร่าง พรบ.รวม 11 ฉบับ ในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Click
รัฐบาลมอบคืนโฉนดที่ดิน Click
นายกฯ อวยพรปีใหม่ Click
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน Click
ธนาคารความดี Click
เคานท์ดาวน์ ริมฝั่งโขง นครพนม Click
Count Down นครพนม Click
มหกรรม ไม้ดอก อาเซียน เชียงราย 2018 Click
ของขวัญปีใหม่ 2562 ช้อปช่วยชาติ Click
ฟรีบริการ Click
ของขวัญปีใหม่ จากกระทรวงคมนาคม Click
ความสุขเกษตรกรไทย Click
ธนาคารโลกจัดอันดับไทยได้คะแนนด้านการแก้ไขปัญหาล้มละลายดีที่สุดในอาเซียน Click
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน Click
Teaser รายการเดินหน้าประเทศไทย - เอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ - ธนาคารความดี Click
สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศ Click
ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ ชำรุค่าสมาชิกภาพรายปี Click
รัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง Click
รัฐบาล เชิญชวน สวดมนต์ข้ามปี Click
นายกฯ อวยพรปีใหม่ ขอให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุข Click
นับถอยหลังสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข Click
มารยาท ของผู้ขับรถสาธารณะ Click
กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวก ปลอดภัย Click
สิทธิบัตรทอง 30 บาท Click
ปีใหม่ สุขใจ ไปกับศูนย์ดำรงธรรม 1567 Click
ของขวัญปีใหม่ 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Click
ครม.อนุมัติ ร่าง พรบ.การเดินอากาศ Click
ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย Click
มติ ครม. เห็นชอบของขวัญปีใหม่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Click
เกษตรกรมีความสุขเพิ่มขึ้น Click
Amazing Thailand Countdown 2019 Click
นายกฯ ยกย่อง กลุ่มนักเรียน รร.วัดสุทธิวราราม Click
รัฐบาลต้องดูแลผู้มีรายได้น้อย Click
ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ Click
สะพานไม้เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย Click
วัดไผ่ล้อม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Click
กทพ.มอบของขวัญปีใหม่ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 2 สายทาง Click
เตรียมวางแผนพาลูกเล็กเดินทางช่วงปีใหม่ Click
แท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสาร และไม่กดมิเตอร์ มีความผิด Click
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคร้านค้า เพิ่มขึ้น Click
ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงอุตสาหกรรม Click
ยุทธศาสตร์ชาติ ลดเหลื่อมล้ำ Click
ครม. เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย การบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำฯ Click
มาตรการคุมเข้ม 24 ชม. คริสต์มาส - ปีใหม่ Click
ครม. มีมติตั้งกรรมการแก้ปัญหาความยากจน กำหนดยุทธศาสตร์ลดเหลื่อมล้ำ Click
ครม. จัดตั้ง สำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ Click
ปฏิรูปแนวใหม่ 6 ด้าน Click
ภาพวาดกระชับรักบันลือโลก Click
น่าน เมืองสะอาดอันดับ 1 ของอาเซี่ยน Click
คิดก่อนขาย รู้กฎหมายไม่ถูกจับ Click
ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน Click
ประชาคมอาเซียนคืออะไร Click
รัฐบาลบูรณาการขับเคลื่อน ลดความเหลื่อมล้ำ Click
ดัชนีการบริโภค เดือน พ.ย. 61 เพิ่มขึ้น Click
ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย 2 Click
ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย Click
โครงการบ้านล้านหลัง Click
ลดราคาน้ำมัน 1 บาท ทุกชนิด Click
นายกฯ ชมตัวอย่างผลงาน กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ Deep Tech Click
นายกฯ มอบของขวัญปีใหม่ เปิดตัวรถเมล์ใหม่ ให้บริการประชาชน Click
สวนตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ Click
เมืองโบราณ สมุทรปราการ Click
ฝุ่นเยอะป้องกันด้วยหน้ากากอนามัย Click
ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด Click
สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก Click
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งสุขปีใหม่ 2562 Click
Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ThaiBestProducts Click
ของขวัญปีใหม่มหาดไทย Click
โครงการบ้านล้านหลัง Click
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย ปี 61 ด้านการลงทุน ปรับดีขึ้นเป็น 47.1 Click
ฟิโก ไฟแนนซ์ สินเ้ชื่อรายย่อยระดับจังหวัด Click
ครม. รับทราบของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชน Click
ส่งท้ายปีเก่า นายกฯ ตรวจราชการ สมุทรปราการ - นนทบุรี Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน Click
รายได้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น Click
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ Click
เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี Click
ฝุ่น PM 2.5 Click
พิทักษ์สุขภาพประชาชน Click
ส่งเสริมและพัฒนา 10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย Click
ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน พ.ย. 2561 ปรับตัวดีขึ้น Click
หมอนยางพาราไทยขายดีในสิบสองปันนา Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พรบ.การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Click
กนช. เห็นชอบ 2 โครงการ แก้ปัญหาน้ำท่วม กทม. - สุโขทัย Click
แบบก่อสร้างถนนยางพารา Click
พม. เติมสุขทั่วไทย 2562 (2) Click
พม. เติมสุขทั่วไทย 2562 Click
เปิดกล่องของขวัญจากรัฐบาล Click
รถไฟฟ้าสายสีเขียว Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น 7.53 % Click
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี Click
วัดบรมราชากาญจนาภิเษาอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) Click
โทษจำคุก 1 ปี ไม่เท่ากับ จำคุก 12 เดือน Click
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เดินทางฟราี ในวันที่ 31 ธ.ค. 2561 Click
โครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า Click
ของขวัญปีใหม่ 127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดุแล Click
บูมอีสานเหนือ เร่งพัฒนาโลจีสติกส์ครบวงจร Click
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยปรับตัวดีขึ้น Click
ของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน Click
แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน Click
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ Click
เปิ้ล ปทุมราช พาชม การจัดที่ดินทำกินชุมชน (MV) Click
เปิ้ล ปทุมราช พาชม การจัดที่ดินทำกินชุมชน Click
มท.ปลื่มยอดขายถล่มทลาย โอทอปซิตี้ Click
วัดสังฆทาน Click
ตลาดน้ำวัดตะเคียน Click
การช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทำงาน 3/3) Click
การช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทำงาน 2/3) Click
การช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชนแต่ละช่วงวัย (วัยทำงาน 1/3) Click
โครงการโชห่วยออนไลน์ Click
ครม.อนะมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต Click
ปี 2561 นี้เป็นปีแรก ที่นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวไทยถึง 10 ล้านคน Click
Teaser รายการเดินหน้าประเทศไทย - เบิ้ล ปทุมราช - การจัดที่ดินทำกินชุมชน Click
ดัชนีความทเชื่อมั่นเศรษฐกิจเดือน พ.ย. 2561 Click
รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ สะพาน และอุโมงค์ต่าง ๆ เพื่อพี่น้องประชาชน Click
5 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า 2 สาย Click
นายกฯ เป็นประธานเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว Click
องค์พิสัยศรีสัตนาคราช จ.หนองคาย Click
ภูห้วยอีสัน จ.หนองคาย Click
ชนคนบาดเจ็บ ไม่ยอมเป่า หม่ยอมตรวจเลือด ถือว่าเมาสุราทุกราย Click
ประเทศไทยเคยมีเลขาธิการอาเซียน 2 คน Click
บทบาทหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน Click
โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด Click
ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคนที่ 1 ล้าน Click
ภาพรวมการใช้บริการสิทธิบัตรทอง 30 บาท Click
รถไฟทางคู่ ชุมทาง ถ.จิระ - ขอนแก่น Click
ดัชนี้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ พ.ย. 61 ปรับสูง่ขึ้น Click
โครงการช็อปยางช่วยยาง Click
การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จ.บึงกาฬ และ หนองคาย Click
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักลงทุน Click
มาตรการอำนวยความสะดวก รองรับช่วงปีใหม่ Click
ดอยเสมอดาว จ.น่าน Click
โครงการพระราชดำริปางตอง 2 Click
ใส่ใจดูแลผู้สูงวัย Click
เพลงอาเซียน Click
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน Click
ศรีสุขนาฎกรรม วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ Click
นักพัฒนาชุมชน ชาวบ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย Click
81% พอใจสร้างถนนยางพารา Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พรบ. หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งฯ Click
ดัชนีความเชื่อมมั่นเศรษฐกิจ พ.ย. 61 ดีดตัวขึ้น Click
ของขวัญปีใหม่ 2562 กระทรวงแรงงาน Click
คลีนิกหมอครอบครัว Click
ของขวัญปีใหม่ หนังสือดี ๆ หรือ สินค้าโอทอป Click
ท่องเที่ยวหนองคาย ให้ครบทุกรสชาติ Click
สกายวอล์ก จุดชมวิวบนผาสูงหนองคาย Click
วัดถ้ำดินเพียง จ.หนองคาย Click
ไทยคือประเทศจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว Click
รัฐบาลกำหนดพื้นที่รับมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน Click
รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนเข้าทำกิน Click
ครม. อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทาง 8 วัน Click
ดวงตราอาเซียน Click
ใช้เอทานอล ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ Click
ร่วมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน Click
อสม.เฮ รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทน Click
โครงการที่น่าสนใจ จังหวัดหนองคาย Click
มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย Click
อย. แจงข่าวยาพารา มีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง Click
เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษียังไง Click
อย. แจงข่าวยาพารา มีไวรัสปนเปื้อน ไม่เป็นความจริง Click
ภูชี้เดือน Click
แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ Click
วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม Click
เตรียมพร้อมรับลมหนาว Click
ชม ชิม แชร์ เที่ยวงาน ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง Click
ข้าวเหนียวมะม่วงและทับทิมกรอบ ติดอันดับ 50 ขนมอร่อยทั่วโลก Click
ฟรีค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง Click
รัฐบาลจัดสรรที่ดินทำกิจ Click
ครม.อนุมัติขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา Click
ขอขวัญปีใหม่ 2562 จากกระทรวงกลาโหม Click
อ่าน ฟัง หรือแชร์ข่าวสารอย่างมีสติ Click
ทุกคนจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ตัดสินใจร่วมกัน และเดินหน้าประเทศไปพร้อมกัน Click
กรุงเทพฯ เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเอเซีย Click
ภูชี้ฟ้า Click
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช Click
NetCare เพื่อปกครองใช้ในการดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประหยัดค่าน้ำประปาได้ถึง 10 เดือน Click
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เวทีโลก Click
ครม. รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน Click
การแสดงโขนในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Click
ขสมก. เตรียมรับรถเมล์ NGV อีก 100 คัน Click
คมนาคม แจกบริการฟรีให้เป็นของขวัญปีใหม่ Click
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ Click
ครม.อนุมัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 Click
3 แผนงานสำคัญ Click
บทบาทรัฐบาลในการเยี่ยมเยียนประชาชน Click
เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีถึงสิ้นปีนี้ Click
ภูชี้ดาว Click
ไทย คว้ารางวัลโมโตจีพี ที่ดีที่สุดของโลก Click
โซลาร์รูฟท็อป Click
ครม. อนุมัติผลประมูลสัมปทานปิโตรเลี่ยม Click
ครม. อนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมาย ไทย - ลาว Click
ครม. เห็นชอบ ร่างบันทึกความร่วมมือ ด้านการคมนาคมขนส่ง ไทย - ลาว Click
อนาคตไทย อนาคตเรา Click
ยุทธศาสตร์ชาติ ทำเพื่อประเทศ Click
OTOP CITY Happy Market 2018 Click
เน็ตประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ Click
ภูทอก อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ Click
วัดรอดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร Click
โทรไป ขับไป แชทไป มีโทษ Click
ขอนแก่น ได้รับการรับรองเป็นแห่งผ้ามัดหมี่โลก Click
ลดหนักจัดเต็ม New Year Grand Sale Click
กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.4 Click
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร Click
ครม. อนุมัติโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย Click
ขอต้อนรับผู้เข้าประกวดนางงามจักรวาลปี 2561 Click
อนาคตไทย อนาคตเรา Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนที่และเข็มทิศนำทาง Click
Sky Walk วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย Click
วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย Click
ไทย จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยว Click
ข้าวเหนียวมะม่วง ทับทิมกรอบ ติดอันดับโลก Click
OTOP CITY Click
10 ความสุข OTOP ช็อปช่วยชาติ Click
คลีนิคความงามเถื่อ มีความผิด Click
โครงการบ้านล้านหลัง Click
สิทธิฟรีค่าน้ำมันไม่เกิน 100 บาท Click
10 ความสุข Click
รัฐบาล อนุมัติ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย Click
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เงินที่ได้ไปต้องใช้อย่างประหยัด Click
เที่ยวลดหย่อนภาษี เมืองรอง 55 จังหวัด Click
พระธาตุหล้าหนอง จ.หนองคาย Click
หลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย) Click
10 ความสุข Click
OTOP CITY Click
ห้ามอ้างว่าไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นผิด Click
ช็อปช่วยชาติ Click
ครม.อนุมัติร่างแถลงการณ์ความร่วมมือต่อสื่อมวลชน Click
ครม. อนุมัติการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท ไม่จำกัดเวลาใช้ ไม่ดึงกลับ Click
รัฐบาลเตรียมมอบแบบก่อสร้างถนนยางพารา Click
นายกฯ ตรวจราชการ จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย Click
วัดเจติยาคีรีวิหาร จ.บึงกาฬ Click
ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ Click
กรุงเทพฯ ติดอันดับ 2 ของโลก ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด Click
เกิดอุบัติเหตุรถชน ทำอย่างไร Click
ครม. อนุมัติ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย - ลาว Click
มติ ครม. อนุมัติการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว Click
ปีทองของชาวนาไทย Click
ครม. อนุมัติ โครงการบ้านล้านหลัง Click
นายกฯ มีความสุข เห็นรอยยิ้มจากทุกคน Click
ประเทศชาติ ต้องสงบ ทุกคนต้องเคารพกติกา Click
ของขวัญปีใหม่ Click
น้ำตกเจ็ดสี Click
วัดอาฮงศิลาวาส Click
คูปองแสดงการซื้อยางล้อรถยนต์ Click
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ Click
บริการยุติธรรมออนไลน์ Click
สื่อ Infographic กระทรวงยุติธรรม Click
ครม.เห็นชอบร่างแถลงกาณณ์ร่วมการประชุมร่วม นายกรัฐมนตรีฯและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย - ลาว Click
ทรานส์ฟอร์มข้าวหอมมะลิ Click
ครม.เห็นชอบ ร่าง พรบ.การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ Click
กรมการจัดหางาน ประกาศเตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อเฟซบุ๊กชักชวนให้ไปทำงานภาคเกษตรที่แคนาดา Click
ภาพรวมการส่งออกช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค. - ต.ค.) Click
เราต้องการรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อสถาบัน ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน Click
ครม. คืนความสุขปีใหม่ 2562 Click
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม Click
กฎหมายใหม่ เมาแล้วขับ Click
เกษตรแปลงใหญ่ มุ่งสู่ Smart Farmer Click
ครม. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ Click
แจกของขวัญปีใหม่ 4 โครงการ Click
นายกฯ แนะเกษตรกรปลูกข้าวโพด Click
ปลูกข้าวโพดหลังนา Click
นายกฯ เดินทางโดยเรือ ออกจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง - ท่าเรือศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ เพื่อติดตามการพัษฒนาคลองแสนแสบ Click
ปัญหาจราจรจะต้องทำให้ต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกัน Click
กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางโลก Click
วัดอรุณราชวราราม Click
วัดสระเกศราชมหาวิหาร Click
ใครมีสิทธิได้รับมรดก Click
ยาต้านไวรัสเอดส์ Click
สนับสนุนแ้ซีเป้ของตนเอง Click
ครม. อนุติง1.2 หมื่นล้นบาท Click
รัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน Click
ปรองดองกันเพื่อไปสู่ความสุข Click
อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแงตนโกสินทร์ Click
เตรียมให้พร้อม Bike อุ่นไอรัก 3 Click
เตรียมให้พร้อม Bike อุ่นไอรัก 2 Click
เตรียมให้พร้อม Bike อุ่นไอรัก 1 Click
อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแงตนโกสินทร์ Click
ชยหาดปลอดบุรีและปลอดขยะ Click
ครม. เห็นชอบ ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนปี 62 Click
น้ำตกสาริกา Click
พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี Click
ไทย ติด 1 ใ 33 ประเทศที่มีความเร็วดาวน์โหลดของอินเตอร์เน็ต Click
ตยอดธุรกิจางดิบ Click
ออนโรบ๊อต ขยายู้่ประเทศไทย มั่นใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ Click
กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินเข้ากระเป๋า e - Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
มะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล จะพามาชม ชายหาดปลอดบุหรี่ และปลอดขยะ Click
สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 Click
นายกฯ เปิด ทดลองรถไฟฟ้าสายสีเขียว Click
ประเทศไทย เป็นผู้ชนะอันดับ 1 ประเภท Best Country For People Click
ปรางค์ภู่ Click
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Click
ทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ Click
ภาวสังคมไทย ไตราส 3 ปี 2561 การฆ่าตัวตาย Click
บ้านเพื่อคนไทย บ้านคนไทยประชารัฐ Click
ครม. ไฟเขียวส่งท้ายปี 251โครงการช็อปช่วยชลาติ Click
Click
ผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรปลื้ม Click
ทศไทยจะกลับไปสู่ประชาธิปไตย Click
เยือนประเทศตง ๆ นำมาสู่ความ ไว้เนื้อเชื่อใจ และความร่วมมือ Click
Bike อุ่นไอรัก Click
อัพเดตรถไฟฟ้า เมื่อไหร่จะไช้ Click
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ Click
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Click
เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือน ต.ค. 61 Click
ไทยมีอัตราววววงนน้อยที่สุด Click
ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2561 ความเป็นอยู่ของคน Click
ข่าวดีชาวนา จีน - ฟิิินส์ สั่งซื้อข้าว Click
ชวนปลูกโกโก้ รายได้งาม Click
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิเพิ่มขึ้น Click
นายกฯ ส่งใจไปถึงทุกคน Click
การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ Click
OTOP CITY Click
ช็อปช่วยชาติ Click
งานบุญกระธูป Click
ปรางค์ภู่ Click
3 พก เมื่อมาโรงพยาบาล Click
ยกเว้นค่าธรรมนีีีีีีีีีซ่า Click
การค้าชายแดน - ผ่านแดน 0 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 6.04 Click
ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2561 Click
6 ธ.ค. 61 นายกฯ เปิดเดินรถไฟฟ้า สาเขียว Click
คืนโฉนดที่ดิน Click
รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนอย่างจริงจัง Click
วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา Click
ขยายเวลาลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ Click
อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม Click
มอหินขาว Click
การทำพินัยกรรม 5 แบบ Click
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม Click
ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2561 Click
ครม.เคาะเพิ่มบำนาญ - ขยายบำเหน็จ Click
เศรษฐกิจภาคใต้ Click
เศรษบกิจกรุงเทพและปริมณฑล Click
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.08 Click
ยอดส่งออกข้าวไทยพุ่ง Click
ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น Click
เราต้องร่วมมือกันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน Click
ครม.รับทราบยูเอ็น มีมติ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวันดินโลก Click
นายกฯ ชวนคนไทยน้อมรำลึกฯ ร.9 Click
หอการค้าอีสาน เผยหน้าหนาวนี้คนแห่เที่ยวภู - ริมน้ำโขงเพิ่มขึ้น Click
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Click
บึงละหาน Click
สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี Click
สัญญาโหดดอกเบี้ยคลั่ง Click
เศรษฐกิจภาคกลาง Click
เศรษบกิจภาคเหนือ Click
ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนโขนไทยเป็นมรดกโลก Click
มาตรการเร่งด่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม Click
ช่วยเหลือชาวสวนปาล์มไร่ละ 1,500 บาท Click
ไทยพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเยอรมนี Click
ไทยและเยอรมนี ตั้งเป้าหมายเพิ่มพูนการค้าระหว่างกัน Click
เที่ยวลดหย่อนภาษีเมืองรอง 55 จังหวัด Click
บ้าบุ่งสิบสี่ Click
อุทยานแห่งชาติไทรทอง Click
บุตรนอกสมรส Click
ครม.เห็นชอบให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว Click
ภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2561 Click
เศรษบกิจภาคตะวันออก Click
เศรษบกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Click
บริจาคเงินพรรคการเมือง หักลดหย่อนภาษีได้ Click
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก Click
ยูเนสโก รับรอง โขนไทย เป็นมรดกโลก Click
Teaser รายการเดินหน้าประเทศไทย - ริท เดอะสตาร์ - การแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพ Click
การแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการขึ้นบัญชีเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรม Click
พญาศรีสัตตนาคราช Click
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Click
พ่อแม่สอนลูกดื่มเบียร์ มีความผิดหรือไม่ Click
ไทยมีอัตราว่างงานน้อยที่สุดอันดับ 4 ของโลก Click
รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการ หยุดเป็นถังขยะโลก Click
ครม.เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการปรับปรุงขยาย Click
ครม.ให้ ธอส.เดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง Click
10 ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับยางพารา Click
ไทยพร้อมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับเยอรมนี Click
รัฐบาลจะสนับสนุนให้เอกชนไทยดำเนินนโยบาย Germany +1 Click
คนกรุงเทพฯ เที่ยวไทย คาดก่อให้เกิดรายได้ท่องเที่ยว มูลค่า 58,025 ล้านบาท Click
ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี Click
ลานพญานาค จ.หนองคาย Click
จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ Click
นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ Click
กรมที่ดินทำแผนเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนด Click
ฟรีวีซ่าหน้าด่าน Click
ครม.เห็นชอบร่าง พรก.กำหนดหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ Click
ครม.รับทราบผลการดำเนินการโอนความรับผิดชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร Click
ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
ครม.อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยใช้ยางพารา Click
ข้อเท็จจริงที่สำคัญของยางพารา Click
นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวร่วมกับ นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Click
ทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้จริง Click
หนี้สินเป็นปัญหาปากท้องที่รัฐบาลไม่อาจละเลยได้ Click
คนไทยที่อยู่ในเยอรมนี Click
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประกวดนางงามจักรวาลปี 2561 Click
พญานาคเผือ สวนบัว Click
จุดชมวิวเขาเสม็ดนางชี Click
ปั่นจักรยานต้องมีกระดิ่ง Click
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Click
ถุงผ้าเหลือใช้ใครมีเยอะเราขอ Click
พร้อมใจงดใช้ถุงพลาสติก Click
5 ธันวา พาพ่อขึ้นรถไฟฟ้าฟรี Click
ครม.รับทราบผลการประชุม คกก.พืชน้ำมันและน้ำมันพืช Click
ครม.เพิ่มวงเงิน นำน้ำมันปาล์มดิบเป็นไฟฟ้า Click
ครม. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา Click
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ ลดเหลื่อมล้ำ Click
ไทยนิยมยั่งยืน Click
ท่องเที่ยวไทยเงินสะพัด Click
ท่าเรือแหลมฉบังมีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า Click
ผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำ Click
เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง ทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสงบ Click
รายรับจากนักท่องเที่ยวขยายตัวสูง Click
องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช Click
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม Click
ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP Click
กพร. เปิดศูนย์รับคำขออนุญาตภายใต้แนวคิด ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง Click
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัย อัตราต่ำสุด Click
GDP ทั้งปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.9 Click
เพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และเพิ่มเงินบำเหน็จดำรงชีพ Click
ยะลา ทุเรียนซิตี้ Click
ครม.เห็นชอบ ร่าง พรก. ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร Click
ครม.อนุมัติจัดสรรงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Click
กฎหมายเงินทดแทน ขยายการคุ้มครองเพิ่มเติม Click
รรัฐบาลกำลังพัฒนาท่าเรือบก Click
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยเจริญก้าวหน้า Click
การปรองดองคือการทำงานสังคมไทยมีธรรมาธิปไตย Click
แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและไม่กดมิเตอร์ มีความผิด Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง Click
3 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือชาวสวนยาง Click
รัฐบาลอนุมัติโครงการบ้านล้านหลัง Click
อัตรากาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่า Click
มติ ครม. เห็นชอบ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ Click
มติ ครม. เห็นชอบให้การรถไฟ ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. Click
มติ ครม. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ พิจารณากใช้ผลิตภัณฑ์ยาง และจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนจากยางพารา Click
รัฐบาลทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อตัวเอง Click
ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจไม่แบ่งแยก Click
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Click
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมอัตราต่ำสุด Click
ภราดัย คว้า 2 รางวัลระดับโลก Click
ประเทศไทย เป็น ครัวโลก Click
อันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับ BBB+ Click
การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อาเซียน ตะวันออกกลาง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 Click
ธปท. ชี้ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง Click
ประเทศไทยเจ้าภาพหลักอาเซียน ประจำปี 2562 Click
ครม. เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ Click
ครม. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน Click
ครม.อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือชาวสวนยาง Click
เดินหน้าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังควบคู่พัฒนาท่าเรือบก Click
รากฐานในการพัฒนาประเทศให้กระจายความเจริยไปสู่ทุกภาคส่วน Click
ครม.อนุมัติมาตรการ Amazing Thailand Grand Sale Privilege Passport Click
ผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ Click
ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 8.3 Click
ผู้บริโภคเชื่อมั่นภาวะเศรษบกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 69.6 Click
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.2 Click
ครม.เห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน Click
ครม. เห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน Click
ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Click
Thailand 4.0 Click
เด็กนักเรียนตั้งครรภ์ โรงเรียนห้ามไล่ออก Click
บ้าน วัด โรงเรียน สายแห่งสีล้ง Click
1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ Click
การแก้ปัญหาระบบการศึกษาของไทยมีแนวความคิดอย่างไร Click
การเป็นประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องให้ร้ายหรือสร้างความเกลียดชัง Click
นายกฯ เน้นระบบโดยสารสาธารณะ ต้องตรวจสอบดูแลมาตรฐานการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ Click
นายกฯ ติดตามการเชื่อมโครงข่ายเส้นทางคมนาคม Click
มาตรการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย Click
มาตรการให้การช่วยเหลือประชาชน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการบ้านล้านหลัง Click
ฟรีวีซ่าหน้าด่าน 15 พ.ย. 61 - 13 ม.ค. 62 Click
สะพานประวัติศาสตร์ไทย Click
เขื่อนขุนด่านปราการชล Click
ครม.อัด 4 มาตรการ ดึงนักท่องเที่ยว Click
จีนขอบคุณไทยกู้เรือฟีนิกซ์ Click
ราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 Click
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขยายตัวร้อยละ 27 Click
สภาพัฒน์ฯ เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 Click
ไทยติด 1 ใน 5 ตลาดน่าลงทุน Click
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย Click
แนวทางในการสร้างความเข้าใจ Click
รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ ไม่ได้หวังผลทางการเมือง Click
ไทยเชื่อมั่น APEC เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ Click
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26 Click
รัฐบาลส่งเสริมอาชีพประมงถูกกฎหมาย สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีคุณภาพ Click
ลอยกระทงปีนี้ ตำรวจคุมเข้ม Click
ครม.อนุมัติ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา Click
มาสเตอร์การ์มอบโล่ กรุงเทพฯ Click
ไทยครองอันดับ 1 ติดโผ 20 อันดับแรกของมาสเตอร์การ์ด Click
SMART VISA Click
สภาพัฒน์ฯ เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 Click
สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัว Click
อัดฉีดเม็ดเงิน เอสเอ็มอี Click
มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย Click
ประเทศไทยเสนอเปิดตัวศุนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Click
อาเซียนประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง Click
พื้นฐานของเอกภาพอาเซียนและหลักการ 3 ประการ Click
ลงโทษหนักขึ้น การแก้ปัญหาอาชญากร ขอให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เด็ดขาด Click
นายกฯ มอบหนังสือสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Click
อุโมงค์ทางลอยแยกรัชโยธิน เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร Click
ร่วมเตือนภัย ลอยกระทง Click
บุกรุกพื้นที่อนุรักษ์มีความผิดหรือไม่ Click
2018 โปรเม คว้ารางวัลนักกอล์ฟหญิงมากที่สุด Click
ธนาคารประชาชน Click
ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ไทยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ Click
ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ Click
สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัว Click
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญที่เพิ่มขึ้น Click
รัฐบาลสนับสนุน START UP Click
3 ปี สตาร์ทอัพ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปฏิรูปด้านกฎระเบียบ สูงสุดเป็นอันดับ 2 Click
การขยายอายุบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีน Click
ครม. เห็นชอบร่าง พรบ.ยา Click
สปสช.อนุมัติเพิ่ม ยากดฮอร์โมนในสิทธิบัตรทอง Click
ร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Click
อยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด เพืีอขจัดคนชั่ว Click
ทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้จริง Click
กลไก ประชารัฐ มีอยู่ทุกระดับ ทุกพื้นที่ Click
นายกฯ เชื่อทุกคนอยากเห็นประเทศไทยเป็นปึกแผ่น Click
ประเทศไทยมีเมืองยอดนิยมติดอันดับโลกมากที่สุด Click
กรมการขนส่ง เตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง Click
เอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องมีติดรถ Click
ฟรีวีซ่าหน้าด่าน Click
ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ Click
ครม. เห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองเพิ่มเติม Click
ครม. เห็นชอบให้ ธกส. เร่งโอนเงินช่วยเหลือ Click
ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Click
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 Click
นายกฯ ชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2561 Click
นายกฯ เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียน Click
สร้างความต่อเนื่องและเกิดผลอย่างยนั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน Click
ไม่ใช่คนเก่ง แต่เป็นที่ตั้งใจทำงาน Click
จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ต้องขออนุญาต Click
งานลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง Click
งานลอยกระทง จ.สุโขทัย Click
แพ็กเกจท่องเที่ยวไทยรับปีใหม่ 2562 มาตรการด้านวีซ่า Click
แพ็กเกจท่องเที่ยวไทยรับปีใหม่ 2562 Click
เปิดเทศกาลชมดาว Click
มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 30,000 บาท ต่อ คน Click
ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนให้ไทยเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ Click
ผลการดำเนินการ ของ คกก.ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ Click
จ่ายเงินเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท Click
ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ Click
ส่งออก 9 เดือน มูลค่ารวม 189,730 ล้านเหรียญสหรัฐ Click
สมคิด หารือ แจ๊คหม่า ดึง อาลีบาบา ร่วมมือธุรกิจ Click
ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง ปี 2561 Click
ไทย พร้อมส่งเสริมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ Click
รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศ Click
ลงทุเบียนอุ่นไอรักคลายความหนาว Click
ทุ่งบัวตอง Click
ทุ่งดอกบัวทอง ดอยแม่อูคอ Click
งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย Click
ครม.เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว Click
ครม. เห็นชอบ มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทย Click
ครม.ไฟเขียวมาตรการที่ 2 Click
ครม.ไฟเขียว มาตรการที่ 1 Click
ไทยเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกโลก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงโขน Click
ผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ Click
การหารือเต็มคณะระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Click
นายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค Click
สินเชื่อ SME ขยายตัวร้อยละ 7.2 Click
นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 26 Click
รัฐบาลยอมขาดทุน ชดเชยราคามะพร้าว Click
ครม.รับทราบการขยายปริมาณการจัดสรรโควต้าส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป Click
การประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย Click
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - ญี่ปุ่น Click
นายกฯ อยากให้ทุกคนสงบและเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ Click
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร Click
ตลาดท่องเที่ยวไทยโตได้อีก 5 เท่า Click
สามพันโบก Click
ผาชะนะได จ.อุบลราชธานี Click
ประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี Click
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขยายตัวร้อยละ 0.6 Click
28 ประเทศทั่วโลกแห่เจรจาซื้อข้าวไทย Click
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง Click
มติ ครม. เห็นชอบ สาระสำคัญการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ Click
การปฏิรูปของรัฐบาลด้านกฎหมายให้เป็นสากล Click
11 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลผลักดัน Click
คลายล็อค กัญชา เพื่อวิจัยทางการแพทย์ Click
ครม. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ Click
อเล็กซ์ เรนเดลล์ จะพามาชมเกษตรแปลงใหญ่ Click
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Click
นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐอเมริกา Click
ผู้นำอาเซียน แสดงความยินดีที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า Click
เราต้องไม่แตกแยก ไม่แบ่งแยกกันแล้ว Click
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน Click
ไทยยังเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวสูงสุด Click
ตลาดวิถีชุมชน .ฅ.โคก Click
ทุ่งทานตะวัน Click
อนุสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก Click
สินเชื่อรถยนต์ เร่งตัว อยู่ที่ร้อยละ 12.5 Click
ไทยขึ้นอันดับ 39 ของโลก ด้านความยากง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ Click
ม. หอการค้าชี้ความสามารถการแข่งขัน SMEs ไตรมาส 3 ขยับขึ้น Click
ครม.เห็นชอบและรับทราบ ภาษีปิโตรเลี่ยม Click
มติ ครม. อนุมัติให้ไทยเป็นที่ตั้งศูนย์บริการ Click
ส่งเสริมให้ชาวสวยปลูกพืชผสมผสาน Click
มีแผนการใช้น้ำยางข้น มีการดำเนินการไปแล้ว Click
นายกฯ จี้เกษตรแก้ราคาตก Click
สารสกัดจากกัญชา ยังไม่มีใครได้รับสิทธิบัตร Click
ร่าง พรบ.คู่ชีวิต Click
ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER 2019 Click
ครม. เห็นชอบโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศล Click
การประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน Click
นายกฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย Click
นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ระหว่างการเข้าร่วมประชุมฯ สุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน Click
เส้นทางการท่องเที่ยว Click
ลพบุรี จังหวัดที่คนไปเที่ายวมากที่สุด เชียงรายครองแชมป์รายได้สูงสุด Click
วนอุทยานภูชี้ฟ้า Click
เขาตังกวน จ.พังงา Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้จ่ายเงินในประเทศไทยมากกว่าชาติไหนในเอเซีย Click
มหกรรมการท่่องเที่ยวชุมชน Click
พรบ.คู่ชีวิต Click
ลอยกระทงปลอดภัย Click
ฟรีวีซ่าหน้าด่าน Click
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมสำหรับการลงทุนใน LTF Click
มติ ครม. เห็นชอบ ผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - รัฐอิสราเอล Click
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อระบบทั้งระบบ Click
ครม.เห็นชอบ เพิ่มจุดบินสุราษฎร์ Click
ครม. เห็นชอบแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล Click
ครม.อนุมัติ ลงทุน 4 โครงการ EEC Click
เร่งรัดแก้ไขปัญหาผังเมือง Click
4 มาตรการแก้ไขปัญหไาราคาปล์ม Click
นายกฯสั่งการกระทรวงเกษตรหามาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ Click
ASEAN - CHINA SUMMIT Click
รัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวก Click
ประเพณีลอยกระทง 2561 Click
วนอุทยานไดโนเสาร์ Click
สะพานประวัติศาสตร์ไทย Click
มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน Click
ลืมเด็กไว้ในรถระวังโดนโทษหนัก Click
ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ Click
ไทยอันดับ 6 ของโลก การอำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ Click
ครม.เห็นชอบ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ Click
หลักเกณฑ์การลดหย่อนบุตร Click
คลอดบุตรได้ลดภาษี Click
นายกฯ ให้กระทรวงเกษตรฯ รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็ว Click
นายกขอบคุณอียู Click
นายกฯ นั่งประธานอาเซียน ปี 2562 Click
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ แบบเต็มคณะ และการหารือระหว่างอาหารค่ำ Click
สันติภาพโลกเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศ 2 Click
การบรรยายสรุปการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ Click
สันติภาพโลกเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศ Click
สะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร Click
ฟรีวีซ่าหน้าด่าน Click
สวนรุกขชาติ น้ำตกวังก้านเหลือ Click
บ้านวิชาเยนทร์ Click
มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี Click
เบาหวานกับครอบครัว Click
อันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ Click
เลื่อนสอบ GAT/PAT Click
ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม Click
พัฒนาการให้บริการรถยนส่งสาธารณะแก่ประชาชน Click
มติ ครม. เห็นชอบ ให้แก้ไขความตกลงสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย Click
ศาสตร์พระราชาตำราสร้างชีวิต Click
นายกฯ พอใจทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย Click
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม Click
บิ๊กตู่ สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยผู้ประสบภัย Click
น้องมิลค์สาวน้อยมหัศจรรย์ Click
นายกฯ ร่วมงานรำลึกครบรอบ 100 ปี การยุติสงครามโลก ครั้งที่ 1 Click
มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี Click
ปัง ปัง นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายเงินในไทยมากกว่าชาติไหนในเอเซีย Click
เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีถึงสิ้นปีนี้ Click
ผามออีแดง Click
การขอ พระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย Click
รถเมล์ NGV ล็อตแรก Click
การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน Click
ดับชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Click
มติ ครม.อนุมัติ 2 เรื่อง สำคัญ Click
ประชา อยู่ดี มีสุขกับ โครงการไทยนิยม Click
ฝายที่มีชีวิต เกิด ชีวาธิปไตย Click
ฝายมีชีวิต Click
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น Click
เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง Click
ตั้งเป้าขับเคลื่อนรายได้ท่องเที่ยว Click
ทุ่งทานตะวัน Click
บ้านวิชาเยนทร์ Click
มาเตรียมพร้อมรับลมหนาวกัน Click
นายกรัฐมนตรี เยื่อนฝรั่งเศส 11 พ.ย. 2561 Click
โรงแรมไทย คว้ารางวัล Gold Circle จากอโกด้า มากที่สุดในโลก Click
บริการรถเกี่ยวข้าวราคาถูก Click
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง Click
ครม.อนุมัติและรับทราบ ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร Click
Full of Beans Click
การเพาะปลูกอย่างยั่งยืน Click
นวัตกรรมเพื่อสังคม Click
สร้างความปรองดองและประสานรอยร้าวของประเทศ Click
พระรางค์สามยอด Click
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ Click
ลพบุรี ไปกี่รอบก็ไม่เบื่อ Click
ยกเลิกค่าธรรมเนียม VISA Click
ตวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ Click
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย Click
ครม. เห็นชอบ การขยายปริมาณการจัดสรรโควต้า ส่งออกข้าวไฟสหภาพยุโรป Click
ครม.ไฟเขียวรัฐวิสาหกิจ 8 หน่วยงาน ไม่ต้องมีรักษาการแทนระหว่างรอแต่งตั้งผู้บริหาร Click
ครม. เพิ่มอำนาจรักษาการรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง Click
การประชุม ครม.ในพื้นที่ เชียงราย และพะเยา Click
นายกฯ ชื่นชมธนาคารโลก Click
เราต้องการสังคมที่สงบ Click
มหาดไทยเชิญเที่ยว OTOP นวัตวิถี Click
เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษียังไง Click
รถไฟลอยน้ำ เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Click
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ Click
ติดป้าย ขายเหล้า ขายเบียร์ ระวังติดคุก Click
World Bank ไทยอยู่อันดับ 27 ของโลก Click
ครม.ไฟเขียว MOU การบินอาเซียน Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พรก.กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Click
ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรบ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล Click
ไทยนิยมยั่งยืน มีโครงการปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตร Click
กลไกไทยนิยมยั่งยืน Click
การแก้ปัญหาความยากจนในระยะยั่งยืนด้วยการออม Click
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเสมอ Click
มติ ครม. อนุมัติฟรีวีซ่า 21 ประเทศ Click
วัดถ้ำเสือ Click
พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี Click
ชวนผู้ประกันตนทำฟันก่อนสิ้นปี Click
ครม. เห็นชอบแก้ไขร่าง พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ Click
มติ ครม. เห็นชอบในหลักการจัดตั้ง กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม Click
ศาสพระราชา มุมมองระดับนานาชาติ Click
มติ ครม. เห็นชอบให้มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม Click
ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน Click
ไทยนิยมยั่งยืนทำประชาคมทั่วประเทศ 8.6 ล้านคน Click
ไทยนิยมยั่งยืน ทำอะไร Click
ธนาคารโลก จัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจปี 62 Click
การลงทุนทางตรงจากจีนในไทย มีทิศทางเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด Click
เยาวชนไทยชนะการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ Click
รัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศ Click
น้ำตกเอราวัณ Click
สะพานข้ามแม่น้ำแคว Click
แอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นมีความผิด Click
ไทยนิยมยั่งยืน สนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้าน Click
โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน Click
ส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็น เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย Click
ครม.อนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้้ำลำสะพุง Click
การแก้ปัญหาน้ำ 3 เสาหลัก Click
มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำ Click
แห่เก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ขายได้ราคาตันละกว่าหมื่นสามพันบาท Click
นายกฯ ห่วงใยพี่น้องชาวนา Click
สถานการณ์ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา Click
สินเชื่อรายย่อย ฉุกเฉิน เฟส 2 Click
ครม.สัญจร เชียงราย - พะเยา Click
นายกฯ ไม่เคยท้อแท้ในการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน Click
ต้นจามจุรียักษ์ Click
เมืองมัลลิกา Click
แนะสังเกตุหมวดทะเบียน รถแท็กซี่ก่อนใช้บริการ Click
ถูกกระทำอย่างไรจึงถือว่า ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ Click
ครม. เห็นชอบ ตามที่ กกร. เสนอขึ้นบัญชีควบคุม มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์ Click
ครม. อนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา Click
ชูระบบขนส่งมวลชน รากฐานประเทศ Click
รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการเกษตรกรรม Click
ข้าวแปลงใหญ่ Click
เกษตรแปลงใหญ่ สร้างรายได้มั่นคง Click
แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจ ขยายตัวดีทุกภูมิภาค Click
ไทยนิยมยั่งยืน สัมภาษณ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
โครงการจิตอาสา Click
ไทยนิยมยั่งยืน แจกหมู่บ้านละ 2 แสนบาท Click
นายกฯ ชื่นใจ ราคาข้าวพุ่ง 1.8 หมื่นบาท Click
รัฐบาลมีเป้าหมาย เพื่อผลิตโแมเมืองไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว Click
OTOP นวัตวิถี Click
เขือนศรีนครินทร์ Click
วัดทิพย์สุคนธาราม Click
ตะลอนเที่ยวให้ทั่ว กาญจนบุรี Click
รัฐบาลจัดระเบียบสังคม Click
คสช. ออกคำสั่งเข้ม Click
โครงการเคหะกตัญญู Click
ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท Click
มติ ครม. อนุมัติและรับทราบ ร่าง พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย Click
มติ ครม. อนุมัติและรับทราบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ Click
GDP ปี 61 คาดโต 4.5% Click
ไทยก้าวสู่ประเทศ 4.0 Click
รัฐบาลขยายตัวงเศรษฐกิจกว่า 4.8% ในปัจจุบัน Click
การเมืองคือการบริหารราชการแผ่นดิน Click
เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน Click
ชุมชนบ้านถ้ำเสือโอมสเตย์ จ.เพชรบุรี Click
ถ้ำสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู Click
ภูหินลาดช่อฟ้า จ.หนองบัวลำภู Click
ข้อดี ของการสมัครใจเลิกยาเสพติด ที่ รพ.รัฐ ทุกแห่ง Mp4 Click
ข้อดี ของการสมัครใจเลิกยาเสพติด ที่ รพ.รัฐ ทุกแห่ง Click
สิ่งของกีดขวางบนทางหลวง Click
โรคหัดเยอรมัน Click
เกษตรแปลงใหญ่ และประชารัฐ Click
ครม.อนุมัติ ให้ กกต. เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล Click
การปรับโครงสร้างการทำงาน Click
การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม Click
ไทยติดอันดับที่ 27 ความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ Click
การประเมินการจัดอันดับเศรษฐกิจ ไทยได้อันดับที่ดีขึ้น Click
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ Click
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการ Click
งานเทศกาล เที่ยวพิมาย Click
พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ Click
วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบลัวลำภู Click
ภูหินลาดช่อฟ้า จ.หนองบัวลำภู Click
การดูแลสุขภาพในฤดูหนาว Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 2.65 ล้านคน Click
ไทยอยู่อันดับที่ 27 ความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ Click
การเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชน Click
การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม Click
การพัฒนาที่ยั่งยืนในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับที่ประชุมระดับนานาชาติ Click
ครม. อนุมัติ ร่าง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ Click
รัฐบาลมอบนโยบายช่วยเหลือ กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง Click
Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ Click
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ บัตรประชารัฐ Click
ความเป็นธรรม คือ ดูแลผู้มีรายได้น้อย Click
อาเซียนและอียู ต้องร่วมกันสร้างประชาคมและสหภาพที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง Click
การแลกเปลี่ยนมุมมอง กับที่ประชุมระดับนานาชาติ Click
สพฐ.นิวส์ วันที่ 20 ก.ย. 2561 - สพฐ. ลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และยกเลิกการขอสำเนาเอกสารราชการ Click
หนองบัวลำภู Click
วัดกองเพล จ.หนองบัวลำภู Click
ถ้ำผาเจาะ จ.หนองบัวลำภู Click
การดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ขยายตัว 8.71 Click
รถหายไม่ต้องผ่อนต่อ Click
เทศกาลชมดาว รับลมหนาว Click
เปิดอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน Click
การปฏิรูปภาคเกษตรกรรมที่รัฐบาลได้สืบสาน Click
ครม.เห็นชอบ แก้ไขร่าง พรบ. ลิขสิทธิ์ Click
ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม Click
ผลงานรัฐบาล ไทยพ้นบัญชีดำงาข้างไซเตส Click
ประเทศไทย พ้นบัญชีดำรายการประเทศที่ลักลอบค้างาช้าง Click
อนาคตไทย อนาคตเรา Click
ดอยตุงโมเดล Click
ดอนอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ Click
แว้น ป่วน นอนด่วน บ้านเมตตา Click
การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถ Click
เดินหน้า ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา Click
ตรึงค่าโดยสาร MRT ต่ออีก 15 วัน Click
MRT สีน้ำเงิน ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท Click
ครม. เห็นชอบให้สร้างบ้านผู้สูงอายุเคหะกตัญญู Click
นายกฯ เชื่อมั่นว่าอียูสามารถเพิ่มการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับอาเซียน Click
นายกฯ ต้องสามารถเดินทางไปในทุกพื้นที่ Click
คะแนนของผู้อ่านนิตยาสารจากทั่วโลก พบว่า ประเทศไทย คือ ประเทศที่ดีที่สุดด้านผู้คน Click
นักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทย เติบโตร้อยละ 3 Click
ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย Click
ตัดต่อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดคุกนานถึง 5 ปี Click
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ชื่นชมประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน Click
มติ ครม. อนุมัติปลูกข้าวโพดหลังนา Click
มติ ครม. เห็นชอบ ปฏิญญษบาลาคลาวา Click
เอฟทีเอ ไทย - อินเดีย สดใส Click
ครม.อนุมัติแก้ไข พ.ร.บ. หอการค้า - สมาคมการค้า Click
วันนี้เราเดินหน้าประเทศด้วยนโยบายไทยนิยมยั่งยืน Click
ไทยนิยม คือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน Click
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนด้านการท่องเชียงรายทุกมิติ Click
นายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน Click
อย่าให้ใครมาบิดเบือนให้ประเทศเสียหาย Click
พ.ร.บ. คุ้มครองสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม Click
จิตรกรรมฝาผนังแบบสามมิติ วัดพระธาตุสบแวน Click
ผ้าลายปักของ ชาวอิวเมี่ยว Click
Check In เมืองพะเยา Click
กู้นอกระบบ เสี่ยงหายนะสูง Click
กกร. เห็นชอบขึ้นบัญชีควบคุม มะพร้าว Click
ครม. ไฟเขียว ร่าง พรบ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ Click
มติ ครม. เห็นชอบ ร่าง พรก. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร Click
นายกฯ ชวนชม โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ Click
นายกฯ มุ่งหวังการแก้ไขปัญหาของประชาชน Click
รัฐบาลมีความจริงใจไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน Click
ครม.แอ่วเหนือ Click
พะเยา เปิดตลาดประชารัฐ ขานรับนโยบายรัฐ Click
ดอยหนอก จ.พะเยา Click
ชุมชนบ้านผาหมี จ.เชียงราย Click
ทิ้งขยะ ลงบนถนนหรือแม่น้ำมีโทษปรับ Click
การประชุมอาเซียนความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง Click
รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบช่วยประชาชน Click
การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม Click
รัฐบาลได้สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา Click
ปัญหาและข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนฯ จะถูกบรรจุไว้ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน Click
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน Click
รักลุงตู่น้อย ๆ แต่รักเมิน ๆ Click
รัฐบาลต่อยอดศาสตร์พระราชา Click
ไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านปัญหาหนี้ Click
วิหารไม้สัก วัดนันตาราม Click
เชียงรายในความทรงจำ Click
ไทยก้าวสู่ 4.0 ชัดเจน Click
แผนกาฬสินธุ์โมเดลพ้นภัยยาเสพติด 2019 Click
กรมประมงเพิ่มประสิทธิภาพ Click
ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน Click
รถไฟฟ้าครบทั้งหมดจะมีจุดเชื่อมต่อ/สถานีร่วมเพิ่มขึ้น Click
รัฐบาลมุ่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน Click
การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งมวลชน Click
ศาสตร์พระราชา เป็นรัฐบาลต้องไปทุกจังหวัด Click
กรุงเทพฯ คว้ารางวัล เมืองน่าเที่ยว 3 ปี ซ้อน Click
ชาน้ำมัน สารพัดประโยชน์ Click
ไร่เชิญตะวัน Click
ลงโทษลูกเกินกว่าเหตุ มีความผิดฐานทารุณกรรมเด็ก Click
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย idol Click
กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล Click
คาด GDP ปีนี้ โต 4.5% Click
รัฐบาลแก้ไขปัญหาและผลักดันราคาข้าวสูงกว่าปีที่ผ่านมา Click
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 3 Click
ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วม Click
ศาสตร์พระราชา ด้านการยกระดับรายได้ Click
เป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยเร็วที่สุด Click
นายกฯ ทำเพื่อประชาชน Click
น้ำปลาไทยปลอดภัยได้มาตรฐานโลก Click
ไร่ชาฉุยฟง Click
ประติมากรรมพญานาค ริมกว๊านพะเยา Click
สิทธิของผู้โดยสารเมื่อสายการบินล่าช้า Click
ยอดใช้สิทธิ FTA - GSP เพิ่ม 19.12% Click
ครม.รับรองปฏิญญารัฐมนตรี Click
ครม. เห็นชอบ จัดทำร่างความตกลงทางเทคนิค ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรืออินเดีย Click
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เส้นส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพ Click
โครงการ Kalasin Happiness Model Click
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จ.เชียงราย Click
ครม.สัญจร (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) Click
ค.ร.ม. อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ Click
ศาสตร์พระราชา ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญ Click
การเมืองไม่ใช่ของเล่น บ้านเมืองไม่ใช่ของเล่น Click
เว็บไซต์ นายกรัฐมนตรี Click
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไทยอยู่อันดับ 9 ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก Click
อารามสวย วัดจองกลาง - วัดจองคำ Click
ชุมชนการท่องเที่ยวปะทิว จ.ชุมพร Click
มารยาทของผู้ขับรถสาธารณะ Click
คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์สามารถหยุดเรียนได้ ไม่ต้องลาออก Click
คจร. เห็นชอบให้จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น Click
ค.ร.ม. อนุมัติให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Click
คะแนน CGR ประจำปี 2561 ไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก Click
NBT ทีวีดิจิทัลเจาะภูมิภาค Click
ห่อหมกฮวกไปฝากป้า Click
ศาสตร์พระราชา กาฬสินธุ์ นำร่องแก้ปัญหารายได้ Click
นายกฯ เชื่อมั่นว่าอียูสามารถเพิ่มการปฏิบัติสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับอาเซียน Click
ผู้นำหลายประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาของไทย Click
ประชาชนต้องเรียนรู้ นักการเมืองต้องปรับตัว เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง Click
เกาะสีชัง จ.ชลบุรี Click
พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Click
ธนาคารโลกยืนยันเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง Click
ค.ร.ม. รับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน Click
หอมมะลิพุ่ง 18,000 บาท ต่อ ตัน Click
ผลกระทบของขยะ Click
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ Click
เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไทย Click
คลอดบุตรได้ลดภาษี Click
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ Click
นายกฯ เปิดช่องทางการสื่อสาร รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ของประชาชน Click
OPOAI ดันเกษตรแปรรูปช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ Click
ไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงภูมิภาค Click
ไทยพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิก ASEM Click
โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปสฃอุ๋ง) Click
ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง Click
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา Click
8 ก้าวย่างตลาดประชารัฐ Click
วางแผนเก็บข้าวได้แล้ว ปีนี้รัฐบาลใจดีให้สินเชื่อสร้างยุ้งฉาง Click
เลือกตั้งปี 62 เงินสะพัด 8 หมื่นล้านบาท Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่าง พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Click
รัฐส่งเสริมภาคเอกชน สร้างเทคโนโลยีและพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการเกษตร Click
สานพลังประชารัฐสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา Click
National e - Payment ภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ Click
รัฐบาลเร่งดำเนินการ ศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของภาครัฐ (One Stop Service) Click
นายกฯ ชี้ พัฒนาเศรษฐกิจต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็ง Click
WEF รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่้งขันปี 2561 Click
ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันฯ สะท้อนว่าไทยก้าวสู่ความเป็น 4.0 มากขึ้น Click
นายกรัฐมนตรีฯ พอใจผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก Click
มหัศจรรย์หินผา ภูสิงห์ จ.บึงกาฬ Click
วัดพระธาตุดอยกองมู Click
แม่ค้าออนไลน์ต้องจ่ายภาษี Click
กรุงไทย ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4.5% Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่าง พรบ.ประกันชีวิตและร่าง พรบ.ประกันวินาศภัย Click
โครงการธนาคารปูม้า Click
ศุลกากรส่งกลับขยะพิษ 160 ตู้ Click
WEF จัดอันดับดัชนีความสามารถทางการแข่งขัน ของไทยขึ้นที่ 38 ของโลก Click
WEF ปรับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน Click
นายกรัฐมนตรีฯ สนับสนุนการท่องเที่ยวพร้อมเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อ Click
การพัฒนาระบบบริการขนส่งของรัฐบาล ได้ให้มีการเชื่อมต่อระบบบริการขนส่งสาธารณะกับจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย Click
ระบบบริการขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม Click
ประเพณี ตักบาตรเทโว จ.อุทัยธานี Click
เชียงรายในความทรงจำ Click
ถูกยกเลิกเที่ยวบิน - ล่าช้า เรียกร้องอะไรได้บ้าง Click
ไทยพาณิชย์คาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัว 4.5% Click
องค์การอนามัยโลก เผย ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก Click
คจร. เห็นชอบการลงทุนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า Click
ASEM 12 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม Click
ไทยพ้นบัญชีลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมาย Click
รัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการเอื้อประโยชน์ Click
กนพ. เห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก - กาญจนบุรี Click
รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกษตรกรทำ เกษตรทฤษฏีใหม่ Click
เกษตรทฤษฎีใหม่ Click
สกายวอล์ค วัดผาตากเสือ จ.หนองคาย Click
ประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม Click
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม Click
ประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร Click
ดัชนีระบบสุขภาพ ปี 61 ไทยอยู่ที่อันดับที่ 27 ของโลก Click
ขยะทุกชิ้นเป็นหน้าที่ของทุกคน Click
คัดแยกขยะเปียกในครัวเรือนมาใช้ประโยชน์ Click
แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์คณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (แม่โขง - ล้านช้าง) Click
รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ Click
ญี่ปุ่นมิตรแท้ที่ยาวนาน Click
มิตรภาพลุ่มน้ำโขง Click
นายกรัฐมนตรีฯ ขอบคุณผู้ให้ความสนใจ Facebook Click
โมโต้จีพี 2018 Click
บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย Click
ตัดต้นไม้ริมถนน มีความผิดหลายกระทง Click
เกาะสมุย ติด Top 10 ประเภท เกาะที่ดีที่สุดในโลก ในลำดับที่ 9 Click
รัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ. ขายฝาก Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี Click
ค.ร.ม. ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์และลดค่ามัดจำ Click
ASEM 12 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม Click
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิรักษาฟรี Click
Nation e - Payment ภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพ Click
ขีดแข่งขันเศรษฐกิจไทย พุ่ง 2 อันดับ Click
ไทยยินดีที่เอกชนญี่ปุ่นสนใจที่จะเข้าร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญใน EEC Click
รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Click
ประเ้ทศลุ่มน้ำโขงเห็นชอบแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี Click
ประเพณี ไหลเรือไฟ จ.นครพนม Click
ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ Click
รู้กฎหมายไป สกธ. Click
ไทยยังครองที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจีน Click
โดนใจประชาชน ร้านธงฟ้าฯ - บัตรสวัสดิากรแห่งรัฐ Click
แอพพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ ณ จ.เชียงราย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว Click
มติ ค.ร.ม. อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอ Click
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม Click
เศรษฐกิจไทย เติบโตสูงสุดรอบ 10 ปี Click
IMF ปรับเพิ่ม GDP ไทย 4.6% Click
การประชุมผู้นำเอเซีย - ยุโรป ครั้งที่ 12 กรุงบรัสเซลส์ เบลเยี่ยม Click
การจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียน ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ สาระสำคัญร่างผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำเอเซีย - ยุโรป Click
นายกฯ มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเซีย - ยุโรป Click
การเริ่มต้นลงมือสร้างทำด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชนบทนั้น มีความสำคัญมาก และถือได้ว่าเป็นแนวทางแห่งความสำเร็จ Click
Facebook นายกรัฐมนตรี 3 Click
Facebook นายกรัฐมนตรี Click
ไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านละ 2 แสน ชุมชนวัดธรรมนิยม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Click
ไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านละ 2 แสน บ้านทานตะวัน อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย Click
ไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านละ 2 แสน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านทุ่งบ่อ อำเภอเขาสวนกลาง จังหวัดขอนแก่น Click
ประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร Click
ฝากเลี้ยงลูก ต้องดูสถานที่รับเลี้ยงให้ดี Click
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอสังหาฯ เพิ่มขึ้นทุกด้าน Click
ค.ร.ม. เห็นชอบ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง Click
สร้างเศรษฐกิจ คืนคุณค่าสู่ท้องทะเลไทย Click
สนับสนุนธนาคารปูม้า Click
ธนาคารปูม้า คืออะไร Click
รัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สิน Click
สนธิสัญญาแม่แบบอาเซียน ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน Click
เดินหน้าเชิงรุกแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร Click
เว็บไซต์ นายกรัฐมนตรี Click
Facebook นายกรัฐมนตรี 2 Click
Facebook นายกรัฐมนตรี Click
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ Click
ภูเรือ หนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย Click
ไปเถอะแล้วจะรักเลย Click
ใส่รองเท้าแตะขับรถมีความผิดหรือไม่ Click
ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรููปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต Click
บอร์ด PPP เห็นชอบ มอเตอร์เวย์ นครปฐม - ชะอำ Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงแอปเทอร์ Click
ส่งออกข้าวรอบ 9 เดือน เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน Click
รัฐเพิ่มสิทธิบัตรทอง Click
กาฬสินธุ์โมเดล Click
แม่ฮ่องสอนโมเดล พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น Click
นายกรัฐมนตรีฯ หารือทวิภาคี กับ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Click
การบริหารราชการแผ่นดิน ได้น้อมนำ หลักประญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน Click
เราต้องดำเนินการให้เป็นขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือการวางรากฐานให้กับประเทศ Click
วัดโพธิ์ ขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ของเอเซีย Click
หาดชมดาว Click
โรคหัดและปัญหาการฉีดวัคซีน Click
นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ Click
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ปรับเป้าการส่งออกปี 2561 Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน Click
ธนาคารโลกประเมิน GDP ของไทย เพิ่มขึ้น 4.5 % Click
ค.ร.ม. ยกเว้นค่าอากรแสตมป์และลดค่ามัดจำ การซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Click
การพัฒนาลุ่มน้ำโขงอยู่บนหลักการไว้เนื้อเชื่อใจกันของประเทศสมาชิก Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปติดกับ 20 ปี ล้าสมัย Click
รัฐบาล นำผลการศึกษาวิจัยเข้ามาพัฒนาเดินหน้าประเทศไทย Click
รัฐบาลได้วางแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว Click
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Click
โรคไข้เลือดออก Click
เงินในบัญชีหาย ใครต้องรับผิดชอบ Click
ดัชนีภาคบริการ ภาคอีสานมีทิศทางที่ดีขึ้น Click
มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ Click
รัฐบาลต้องบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ Click
การทำงานถ้าไม่มีแผนก็จะสะเปะสะปะ Click
วันนี้เป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกคนคืออนาคต Click
โมโตจีพี 2018 Click
ภูบ่อบิด Click
การไม่หลยรถพยาบาล ระวางโทษปรับ Click
หุ้นไทย ร้อนแรง สุดในรอบ 7 เดือน Click
พื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือภัยแล้ง ลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
ไอเอ็มเอฟ เพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 61 Click
รัฐบาลใหม่ จะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดไม่ได้ Click
อนาคตไทย อนาคตเรา Click
2 ปีผ่านไป... ไม่มีวันใดไม่คิดถึง Click
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การวางรากฐานให้กับประเทศ Click
ขับขี่จักรยานยนต์ บนทางเท้า ผิดกฎหมาย Click
ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง มีความผิดหลายกระทง Click
ภูป่าเปาะ Click
ท่องเที่ยวชุมชน ช่วยให้เศรษฐกิจระดับฐานรากตื่นตัว Click
ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง - อินโดจีน Click
ค.ร.ม. ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย Click
รัฐบาลดิจิทัล เชื่อมโยง บูรณาการ ดำเนินงานแบบอัจฉริยา Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบหลักการ ร่าง พรบ. ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล Click
ค.ร.ม. อนุมัติมาตรการอำนวยความสะดวก - ลดภาระประชาชน Click
การพัฒนาลุ่มน้ำโขงอยู่บนหลักการไว้เนื้อเชื่อใจกันของประเทศสมาชิก Click
แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี Click
การพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน Click
พื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือภัยแล้ง ลดลงอย่างต่อเนื่อง Click
ภูเรือ Click
แท็กซี่ เอาเปรียบผู้โดยสารต้องถภูกปรับและเพิกถอนใบอนุญาต Click
GNews แอปพลิเคชั่น แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ Click
รัฐบาลฯ มุ่งเศรษฐกิจสีเขียว Click
ค.ร.ม. ไฟเขียวแก้ พ.ร.บ. อ้อย - น้ำตาล Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างความตกลงการให้เงินสนับสนุนสำหรับโครงการที่สามารถตรวจประเมินได้ Click
เพิ่มศักยภาพโชห่วยชุมชน Click
ต่างชาติลงทุนไทยเพิ่ม 19 ราย Click
ฟิทช์ เรทติ้งส์ การันตีเศรษฐกิจไทยแกร่ง Click
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ Click
EEC โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศาภาคตะวันออก Click
การลงทุนของญี่ปุ่นใน EEC Click
รัฐบาลไทย ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น Click
ไทยมุ่งมั่นร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา Click
วนอุทยานเขาตาม่องล่าย Click
จ.ภูเก็ต Click
จ.สงขลา Click
Thai Consular แอพอุ่นใจเมื่อคนไทยไปต่างประเทศ Click
ให้อาหารนกพิราบมีความผิด Click
กระทรวงพาณิชย์เจาะตลาดข้าวจีน Click
ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Click
ค.ร.ม. รับทราบความก้าวหน้า จัดตั้ง HKETO Click
ธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 4.5% Click
ประเทศไทยพ้นจากบัญชีดำรายการประเทศที่ลักลอบค้างาช้างตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ Click
จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ จังหวัดสะอาด Click
นายกฯ เดินทางล้อราง เชื่อมเรือ ล่องคลองผดุงกรุงเกษม Click
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา Click
ระบบบริการขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม Click
ไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนากลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน Click
การผลักดันให้เอกชนญี่ปุ่นกว่า 600 คน มาเยืนไทยเมื่อปีที่แล้ว Click
โมโต จีพี บุรีรัมย์ 2018 Click
จ.ตรัง Click
กรุงเทพฯ Click
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญประชาชนชาวไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 Click
สุดยอดศิลปะไทย ในรัชกาลที่ 9 Click
รถตู้อายุครบ 10 ปี เปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก Click
การล่าสัตว์ ถูกหรือผิด ตามกฎหมายไทย Click
คนขับไม่ใส่ใจลืมเด็กไว้ในรถ ระวังโดนโทษหนัก Click
ยกระดับ รปภ. ดูแลนักท่องเที่ยวจีนให้เป็นสากล Click
ภาพรวมการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม/ภัยแล้ง Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6 Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน Click
ไขข้อข้องใจขอบข่ายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Click
รัฐฯ สนับสนุนแผนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบและอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจกรมประมงฯ แห่งราชอาณาจักรไทย และการประมงแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา Click
นายกฯ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง Click
รัฐบาลเน้นให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง Click
ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ Click
10 อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่สร้างรายได้สูงสุด เดือน ส.ค. 2561 Click
สถานการณ์การท่องเที่ยว Click
พัทยา Click
จ.สมุทรสาคร Click
ทารุณกรรมสัตว์คืออะไร Click
มาสเตอร์การ์ดชี้ กรุงเทพฯ แชมป์เมืองจุดหมายปลายทางของโลก Click
พาณิชย์ มั่นใจ ส่งออก Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบการดำเนินการยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Click
ภาพรวมสินเชื่อแบงก์พาณิชย์ คาว่าโตกว่ากรอบ 4.8 - 5.3 % Click
กคช.ผนึก ธอส. หนุนเอกชนให้สินเชื่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย Click
นำร่อง โครงการบ้านประชารัฐ ผ่อนธนาคารอาคารสงเคราะห์ Click
คำว่าประชารัฐ ไม่เกี่ยวกับการเมือง Click
รายการเดินหน้าประเทศไทย เกษตรกรรมยั่งยืน 6 ตุลาคม 2561 Click
นายกฯ ย้ำกรณีรัฐมนตรีไปทำงานการเมือง อย่าทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเสียหาย Click
ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 Click
เชื่อมทางด่วนศรีรัช - วงแหวนฯ มุ่งหน้าแจ้งวัฒนาวิ่งฉลุยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม Click
ประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช Click
ประเพณี อุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ Click
คนตกน้ำ จมน้ำ การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล Click
การปฐมพยาบาลคนตกน้ำ จมน้ำ Click
เน็ตประชารัฐ Click
นายกฯ หนุนใช้ดิจิทัลยกระดับการเกษตร - ท่องเที่ยว Click
สหรัฐอเมริกา ยกไทย แก้ปัญหาแรงงานเด็กยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน Click
หนี้ครัวเรือนไทยไม่น่ากังวล (2) Click
World Bank ประเมินเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัว 4.5 % Click
หนี้ครัวเรือนไทยไม่น่ากังวล Click
รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างเต็มที่ Click
รัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างบูรณการและยั่งยืน Click
ปัญหาหนี้ครัวเรือน ถือเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำของประชาชน Click
รัฐบาลยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Click
โมโตจีพี ชิงแชมป์โลก Click
ประเทศไทย เจ้าภาพ โมโตจีพี ชิงแชมป์โลก Click
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว Click
พ่นสีบนกำแพง ปรับ 5,000 บาท Click
เศรษฐกิจไทย ส.ค. 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง Click
ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช Click
ผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ด พบว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีนักเดินทางจากทั่วโลก Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 Click
การส่งออกปี 2561 มีโอกาสขยายตัว 9 % Click
รายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 Click
ส่งออกข้าวรอบ 9 เดือน เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า Click
มติ ค.ร.ม. อนุมัติหลักการร่าง พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญยัติความรับผิดพชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ Click
นายกญ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะ ล้อ ราง เรือ Click
ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง Click
ไทยมีกองทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในลำดับต้นของโลก Click
นั่งฟรี เรือคลองผดุงฯ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561 Click
สะพานขาว ทาชมภู จ.ลำพูน Click
วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน Click
The Latest Destination of Moto GP สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์คิต บุรีรัมย์ Click
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ สร้างรายได้ 1.35 ล้านล้านบาท Click
พ่อแม่แยกทางกัน ใครมีสิทธิเลี้ยงดูลูก Click
เซรั่มน้ำยางพารา พืชแห่งความงาม Click
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง ส.ค. 61 โตต่อเนื่อง Click
E - Sport กีฬาอิเลคทรอนิกส์ที่คนทั่วโลกรู้จัก Click
นักท่องเที่ยวชาวจีน เที่ยวไทยเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น Click
โครงการบ้านประชารัฐ Click
นายกฯ ไม่จำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่ง Click
รัฐมนตรีไปทำงานการเมือง ขอให้ระมัดระวัง Click
นายกฯ ปลื้มยอดจำหน่ายสินค้าโอทอป Click
มารับฟังปัญหาของประชาชน Click
รัฐบาลเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ อินโดนีเซีย เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ Click
เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท Click
ภาษีหนุนท่องเที่ยวเมืองรอง Click
อุโมงค์ ขุนตาน Click
วัดพระธาตุหริภุญชัย Click
ช่วยค่าใช้จ่าย ให้ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว Click
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว Click
บังคับลูกจ้างทำงานวันหยุด ปรับ 1 แสน Click
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์การส่งออกของไทย ขยายตัว ร้อยละ 8.8 Click
พร้อมเพย์ ยอดใช้พุ่ง 6 เท่า Click
ค่าาเงินบาทแข็งเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม 12 ประเทศเอเซีย Click
BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ Click
อนาคตไทย อนาคตเรา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ และต้องทบทวนทุก 5 ปี Click
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Click
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดือน ส.ค. 2561 Click
วัดจามเทวี จ.ลำพูน Click
ต้องห้ามพลาด ที่เที่ยวของเมืองหละปูน Click
บริจาค อวัยวะ แม้ยินยอมก็ผิดกฎหมาย Click
บจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) คว้ารางวัลแบรนด์องค์กรมูลค่าสูงสุด Click
อีไอซี คงประมาณการส่งออกปี 61 ขยายตัว 8.5 % Click
ส่งออก ส.ค. 2561 สูงสุด เป็นประวัติการณ์ Click
ไทยนิยมยั่งยืน เกษตรกรรายย่อย Click
ประชารัฐฯ สร้างรายได้สะสมกว่า 2,871 ล้านบาท Click
ประชารัฐ - ไทยนิยม สร้างชาติ มั่นคง ยั่งยืน Click
ต้องสร้างหลักคิดที่ถูกต้องให้กับประชาชน Click
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ขยายตัว +9.94 Click
ภูเรือ Click
ปังมาก เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ Click
รู้ไหมว่า ยาบ้า เมื่อจับกุมแล้วไปไหน Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบการรับรองการปรับปรุงรายการข้อสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย Click
ชุมชนไม้มีค่า Click
รัฐบาลส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าฃ Click
ท่องเที่ยวชุมชนประชารัฐ เมืองเชียงคาน Click
รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน Click
รัฐบาลวางแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว Click
อนาคตไทย อนาคตเรา Click
10 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยมากที่สุด Click
น้ำตกทีลอเร จ.ตาก Click
ขยะทุกชิ้นเป็นหน้าที่ของทุกคน Click
โรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีใบอนุญาต Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6 Click
สินค้าเกษตรนวัตกรรม Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบในหลักการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาเซียน Click
ต้องสร้างความปรองดอง ความสงบสันติในชาติ Click
กรุงเทพฯ ครองแชมป์ สุดยอดเมืองจุดหมายปลายทางของโลก Click
ภายหลังการเลือกตั้งใน 5 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะแข็งแรงขึ้น Click
ชวน ททท. มาเป็นอารามบอยด้วยกันสักวันหนึ่งที่อุดรธานี Click
ทำอย่างไรเมื่อถูกพิษแมงกะพรุน Click
โพสต์ท่าวาบหวิวลงสื่อโซวเชียลมีเดียปรับ 1 แสน Click
สมาคมธนาคารไทย ยืนยันมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตร Click
ไทยแก้ปัญหาแรงงานเด็กสำเร็จสูงสุด Click
ครม.มอบหมายหัวหน้าคณะผู้แทนไทย รับรองเอกสาร Global Call to Action on the World Click
ในต่างประเทศอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนเขาจะร่วมมือกัน Click
การเมืองไม่ใช่ใช้ทำลายกัน Click
การจ้างงานผู้สูงอายุ Click
7 เดือนแรกนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น Click
นักท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวรอง ขยายตัว +4.70% Click
ดินแดนหิ่งห้อย จ.ปราจีนบุรี Click
เตรียมความพร้อมรับมือเข้าสู่วัยสูงอายุ Click
กระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ติดคุก 10 ปี Click
ADB ปรับขึ้นคาดการณ์ GDP ไทยสวนทางอาเซียน Click
ฝนจะลดลงปลายเดือนกันยายนนี้ เตรียมแผนกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง Click
ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ การประชุมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย Click
ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยสูงอันดับที่ 12 ของโลก Click
ศาสตร์พระราชา ชุมชนไม้มีค่า Click
การปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างมูลค่าให้กับชาติ Click
ภูลมโล Click
วินมอเตอร์ไซค์ เก็บค่าโดยสารแพงเกินจริง มีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ Click
ตลาดไทยเที่ยวไทยในเมืองท่องเที่ยวรอง ก่อให้เกิดรายได้ Click
ตลาดไทยเที่ยวไทยสร้างรายได้เพิ่ม Click
ประชาชนอย่าวิตก ขนมก. - บขส. ร่วมรับมือรถตู้กรุงเทพฯ Click
ขบ. ร่วมกับ ขสมก. - บขส. นำรถวิ่งเสริม Click
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 Click
ใช้งานคอไม่ถูกต้อง เสี่ยงกระดูกคอเสื่อม Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 5 Click
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา Click
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน Click
ยุทธศาสตร์ชาติจะต้องได้รับการสานต่อ Click
โมเดลเศรษบกิจใหม่ที่เรียกว่า BCG Click
เศรษฐกิจ BCG เป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ Click
ห้ามใช้รถตู้หมดอายุ 10 ปี เพื่อความปลอดภัย Click
กรมการขนส่งทางบก พร้อมรับมือรถตู้โดยสารหยุดวิ่ง Click
เกาะพยาม จ.ระนอง Click
สื่อนำเสนอคดี ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลทำได้แค่ไหน มีโทษอย่างไร Click
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เเกษตรกรรายย่อย Click
อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนี Click
ผลักดันประมูลสิทธิสำรวจแหล่งปิโตรเลี่ยม Click
แนวทางแก้ปัญหาราคามะพร้าว Click
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.7 Click
จ้างนักบริบาลชุมชน มาดูแลผู้สูงอายุ Click
นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี Click
กรมการขนส่งทางบก พร้อมเสริมรถโดยสารจากทุกเส้นทาง Click
บลูมเบิร์กชี้ ระบบสุขภาพไทยมีประสิทธิภาพดีขึ้น Click
การล่าสัตว์ในประเทศไทยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช Click
ขยะทุกชิ้นเป็นหน้าที่ของทุกคน Click
5 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย Click
บัญชียาจากสมุนไพร Click
รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านการตลาด Click
ค.ร.ม. เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปี งบฯ 2562 Click
คสช. อนุมัติร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองปรชะาชน Click
ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Click
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 Click
นายกรัฐมนตรีฯ ยินดีไทยก้าวกระโดด อันดับสุขภาพโลก Click
เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน Click
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มขึ้น เกือบ 10 % Click
ที่นาขั้นบันได จ.เชียงใหม่ Click
รับน้องเกินกว่าเหตุ ผิดกฎหมาย Click
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แบบครบวงจร Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Click
ค.ร.ม. อนุมัติร่าง พ.ร.บ. พิสูจน์และยืนยันตัวตน Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ. ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Click
กรีนมาเก็ต เพชรบูรณ์ Click
รัฐธรรมนูญนี้ ผ่านประชามติมาแล้ว Click
ยโสธร คว้ารางวัลชนะเลิศเมืองน่าอยู่ปี 61 ในระดับประเทศ Click
ยอดขายสินค้า OTOP ทะลุ 1.9 แสนล้านบาท Click
3 เมืองของไทย ติดเมืองสะอาดระดับอาเซียน Click
ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง Click
ภาพรวมกฎหมายดิจิทัล Click
ตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง Click
5 อย่า 3 ควร Click
คลินิกหมอครอบครัวเปลี่ยนระบบสุขภาพไทยอย่างยั่งยืน Click
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เร่งผลักดันราคาผลผลิตเกษตรกร Click
คืนความเป็นธรรมให้ผู้ยากไร้ Click
คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา Click
กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ศาสตร์พระราชา Click
นายกรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการพบปะประชาชน จ.บุรีรัมย์ Click
วันมหิดล Click
ใบแจ้งค่าน้ำหาย สามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำใหม่ได้จากเว็บไซต์ กปภ. Click
อย่าหลงเชื่อหากมีผู้แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงาน กฟน. ได้ Click
ยโสธร คว้ารางวัลเมืองน่าอยู่ติดอันดับ 7 ระดับนานาชาติ Click
กินเห็ดพิษ อันตรายถึงชีวิต Click
สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 Click
เลี้ยงนากไว้ที่บ้านมีความผิด Click
ร้องเรียนอย่างไรดีเมื่อมีปัญหาซื้อของออนไลน์ Click
อันดับนวัตกรรมของประเทศไทยอยู่ตรงไหนของทวีปเอเซีย Click
20 กันยายน ส่งมอบโฉนดที่ดิน บ้าน และทรัพย์สิน ที่ถูกฉ้อโกงจากเจ้าหนี้คืนให้ประชาชนทั่วประเทศ Click
รัฐบาลมีกลไกดำเนินการ ควบคุู่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถไถ่ถอนที่ดินจากการขายฝากได้มากขึ้น Click
กฎหมายช่วยชาวบ้าน กันนายทุนฮุบที่ดิน Click
มติ ค.ร.ม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ที่อยู่อาศัย Click
นายกรัฐมนตรีฯ เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด Click
เดินหน้าประเทศไทย อาชีวะพันธุ์ใหม่ สร้างไทยไปด้วยกัน Click
อาชีวพันธุ์ใหม่ สร้างไทยไปด้วยกัน Click
โดนละเมิดสิทธิฯ ขอรับค่าเสียหายจากกองทุนยุติธรรมได้แล้ว Click
ห้ามรถบรรทุกวิ่งบางเวลา เพื่อแก้ปัญหารถติด Click
เอกสารลดหย่อน ภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง Click
ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก ปี 2560 Click
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. 2561 สูงสุดในรอบ 67 เดือน Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบ สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย - เวียดนาม Click
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน รายการศาสตร์พระราชาฯ Click
มติ ค.ร.ม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ. ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 Click
นายกรัฐมนตรีฯ สั่งงดให้อาหารนกในที่สาธารณะ หวั่นเชื้อโลก Click
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย Click
นางพญาเสือโคร่ง ภูลมโล จ.เลย Click
การปล่อยหมาหรือแมวทิ้งไว้ที่วัด มีความผิดตามกฎหมาย Click
วัคซีนป้องกันโรค สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป Click
Young Smart Farmer Click
มติ ค.ร.ม. คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 6% ให้ผู้มีรายได้น้อย Click
เบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจ 7 เดือน ขยายตัวสูงถึง 71% Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Click
ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็น ประเทศที่ดีที่สุด Click
ค.ร.ม. อนุมัติ 60 โครงการขับเคลื่อนเศรษบกิจและสังคม Click
BOI อนุมัติลงทุนพลังงานมูลค่า 1.67 แสนล้านบาท Click
ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย Click
นายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน Click
นโยบายของรัฐบาลสำหรับการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย Click
ล้านต้นคริสต์มาส อ.ภูเรือ จ.เลย Click
ชิวริมโขง ณ เชียงคาน Click
บริจาคเงินเข้ากองทุนยุติธรรม ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า Click
งดแชร์ ไม่มีสายพันธุ์ใหม่ H1N1 เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล Click
ขยะทุกชิ้นเป็นหน้าที่ของทุกคน Click
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Click
ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน Click
รัฐ - ชาวนา บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร Click
หน่วยงานรัฐ - ชาวนา จ.อยุธยา ร่วมบริหารจัดการน้ำ